DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Tijdig intrekken koopcontract zorgplicht adviseur

 

Het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud in een koopcontract behoort, onder omstandigheden, tot de zorgplicht van een hypootheekbemiddelaar.

 

Dat stelt het Gerechtshof Leeuwarden, in navolging van de rechtbank Zwolle-Lelystad.

 

De bemiddelaar in kwestie, Geld op Maat in Almere, moet de door de verkopers gevorderde boete van € 17.904 betalen. Dat is de voorlopige conclusie van de rechtsgang van een kandidaat-koper en zijn hypotheekadviseur Geld op Maat. Die laatste kan het onheil in een getuigenverhoor nog afwenden.

 

De uitspraak vloeit voort uit een hypotheekaanvraag in het voorjaar van 2006 bij eerst DSB Bank en later ELQ. De eerste wees de aanvraag af, de tweede wilde € 181.500 uitlenen tegen een rente van 8%!

 

Twee en een halve maand na ondertekening van de overeenkomst tot aankoop van een woning van € 170.000 meldde de kandidaat-koper bij de verkopers dat hij de financiering niet rond kreeg en de koop niet door kon gaan. Verkopers eisten daarop de gbruikelijke 10% boete van bijna € 18.000, omdat niet tijdig een beroep was gedaan op het financieringsvoorbehoud.

 

De koper stelde daarop Geld op Maat aansprakelijk wegens schending van diens zorgplicht. Volgens de rechtbank en het hof behoort waarschuwen voor en tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud niet standaard tot een opdracht tot hypotheekbemiddeling. Van een redelijk en bekwaam handelende hypotheekbemiddelaar mag dit onder bepaalde omstandigheden echter toch worden verlangd. Bijvoorbeeld als hij ermee bekend is, de koper niet zelf deskundig is en zich evenmin door een deskundige laat bijstaan en te voorzien is dat de financieringsaanvraag problematisch zal zijn.

 

 

Bron: AM Signalen, 14 april 2011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 14/04/2011 17:04.32