DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

KIFID SCHEEPT CONSUMENTEN AF 

 

Volgens eigen (voormalige) medewerkers voert het Kifid een bewust beleid om klagende consumenten zo veel mogelijk af te schepen, zo schrijft het FD vandaag.

 

In de krant valt te lezen dat Kifid het overgrote deel van de consumenten afwimpelt, zonder genoeg onderzoek en zonder deugdelijke motivering. De directie stuurt hier volgens hen op aan omdat banken en verzekeraars te weinig geld fourneren. 'Honderden, misschien wel duizenden klagers hebben hierdoor onterecht nul op het rekest gekregen', aldus een jurist die al jaren bij Kifid werkt.

 

Volgens directeur Kees Oosterholt houdt het budget van Kifid grosso modo gelijke tred met de explosieve groei aan klachten. Kifid heeft sinds de oprichting in 2007 het aantal klachten zien groeien van circa 4000 naar 8000 in 2009. Het budget groeide volgens Kifid van 4,2 miljoen euro in 2007 naar 6,1 miljoen in 2009. Volgens de critici hinkt het budget achter de klachten aan. Pas in 2010 bedraagt het budget 9 miljoen euro. 'Het extra geld is onvoldoende en komt te laat.'

 

Zij zeggen dat de afdoening van klachten via een sjabloon met standaardmotivering hierdoor de norm is geworden. De schuld ligt volgens de medewerkers bij Oosterholt die uit kostenoverwegingen detacheerder Eiffel inschakelde om de snel oplopende achterstanden bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening weg te werken. 'De Eiffel-brigade bestaat uit jonge, vaak onervaren juristen. Zij ketsen het overgrote deel van de klachten zonder onderzoek en met een korte standaardmotivering af.'

 

In 2009 bereikte de Ombudsman voor 15 procent van de klagers resultaat. De rest werd de deur gewezen. Inmiddels zitten de ingehuurde Eiffel-krachten ook bij de geschillencommissie, de volgende fase in de klachtenprocedure. 'Ons werk is uitgehold. Kifid komt zijn belofte aan de consument niet na', zegt een jurist, die uit onvrede hierover is opgestapt. De vorig jaar vertrokken Ombudsman Jan Wolter Wabeke zou volgens de bronnen moeite hebben gehad met de gang van zaken. Daarom heeft hij volgens hen gepleit voor hervorming.

 

Bron: FD / VVP

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 21/04/2011 13:02.11