DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Payrolling steeds geliefder

Vier jaar geleden besteedde Erwin Binneveld nagenoeg zijn voltallige personeel uit aan een payrollbedrijf. Zij namen zijn loonadministratie over, inclusief het risico van salarisdoorbetaling. Uiteindelijk heeft dat hem van de ondergang gered.

Erwin Binneveld (41) heeft het twee keer meegemaakt. Slepende arbeidsongeschiktheidsgevallen, die hem normaal gesproken flink op kosten hadden gejaagd. Zo kreeg een medewerkster van 32 die al negen jaar in Binnevelds Spar-winkel werkte een zware hersenbloeding. Als ze op de loonlijst had gestaan, had haar re-integratietraject hem 'een ton' gekost. 'Met dat andere geval erbij zou ik failliet zijn gegaan.'

Gelukkig voor Binneveld had hij nagenoeg zijn voltallige personeel uitbesteed aan een payrollbedrijf. Deze partij nam vier jaar geleden zijn loonadministratie over, inclusief het risico van salarisdoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het betreft 110 medewerkers die in de twee winkels van franchisenemer Binneveld werken. 'Mijn passie ligt niet bij mijn loonadministratie', motiveert Binneveld de overstap.

Toenemende populariteit
Payrolling, het uitbesteden van de loonadministratie en het juridisch werkgeverschap aan een gespecialiseerd bedrijf, kan rekenen op toenemende populariteit. Ruim 144.000 werknemers zijn nu in dienst van payrollbedrijven, en dat aantal zal doorgroeien naar 180.000 in 2012. Dat is de verwachting van onderzoeksbureau EIM, dat in opdracht van payrollbedrijvenkoepel VPO de omvang van de payrollmarkt in kaart bracht.

Johan Zwemmer, advocaat bij Boekel De Nerée en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, ziet de groei als een gevolg van vastgelopen plannen om het ontslagrecht te versoepelen. Daardoor is een groot gat ontstaan tussen vaste en flexibele contracten. Werknemers met een contract voor onbepaalde tijd zijn veel beter beschermd tegen ontslag dan flexwerkers. Zwemmer: 'Die kloof maakt dat de markt zelf oplossingen is gaan zoeken, waaronder payrolling.' Zwemmer verwacht dat steeds meer ondernemers met een payrollbedrijf in zee zullen gaan.

Geen kantonrechter nodig
Payrolling biedt een ondernemer volgens Zwemmer meer voor- dan nadelen. De 'inleencontracten' waaronder werknemers tewerk worden gesteld, kunnen zeven keer verlengd worden. Daarentegen moeten
Uitzendovereenkomsten na twee verlengingen worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Een gang naar de kantonrechter om iemand te ontslaan is niet meer nodig. De ondernemer belt het payrollbedrijf dat de diensten van de medewerker niet langer gewenst zijn, en klaar is Kees. Het UWV Werkbedrijf heeft volgens Zwemmer in zijn beleidsregels opgenomen dat het enkele feit dat een ondernemer de 'inleenovereenkomst' opzegt, een bedrijfseconomische grond is voor een ontslagvergunning.

Goedkoper dan uitzendkracht
Er zijn ook financiële voordelen. Binneveld, die jaarlijks 'een goede € 300.000' verloont, schat dat hij 2 à 3% goedkoper uit is omdat hij de kosten van ziektegevallen kwijt is. Een payrollkracht is bovendien goedkoper dan een uitzendkracht. Dat komt doordat een payrollbedrijf zelf geen personeel werft en dus goedkoper kan werken.

Jos Zomerdijk, partner bij accountantsbureau BDO, waarschuwt dat ondernemers zich niet bij voorbaat rijk moeten rekenen. 'Er zijn verborgen kosten, zoals die van minder gemotiveerd personeel. Bij seizoensarbeiders maakt het niet veel uit, die hebben al minder binding met een werkgever, maar in andere sectoren wel.'

Spanning met vakbonden
Verder wijst Zomerdijk van BDO erop dat rechters nog wel eens een streep willen zetten door pogingen om personeel te outsourcen en zo onder een goedkopere cao te brengen. Heineken werd teruggefloten toen het personeel onderbracht bij cateringbedrijf Albron. 'In dit geval was er geen sprake van een payroll-bedrijf', zegt Zomerdijk, 'maar het effect is hetzelfde.'

Een andere bedreiging is dat de spanning met de vakbonden oploopt. Die zegden in maart hun steun aan de cao voor de payrollsector op. Werkgevers zouden de constructie gebruiken om hun personeel arbeidsvoorwaarden te ontnemen. Hoe het verder moet nadat de cao eind 2011 is afgelopen, is ongewis.

Aqil Radjab, eigenaar van Payroll Company, dat veel klanten heeft in de retail, begrijpt de bezwaren. 'Payrolling is een fantastisch product zolang het gebruikt wordt voor datgene waar het voor bedoeld is. Je moet het inzetten voor je flexibele schil. Wat payrolling niet hoort te zijn, is een slinkse manier om via de achterdeur onder cao-afspraken uit te komen.'

Wat is payrolling?

Payrolling houdt in dat een werkgever personeel uitbesteedt aan een payrollbedrijf. Werknemers treden daar formeel in dienst. Hun oude werkgever wordt dan opdrachtgever: hij huurt personeel in via een 'inleenovereenkomst'. Hij mag er daarvan maximaal acht sluiten in maximaal 156 weken (3 jaar). Het negende contract is automatisch een contract voor onbepaalde tijd, voor uitzendkrachten is dat het derde.

Een groot verschil tussen payrolling en uitzenden is dat een payrollmedewerker goedkoper is dan een uitzendkracht. Een uitzendbureau werft en selecteert zijn eigen personeel; de kosten daarvan worden doorgeschoven naar opdrachtgevers. Een payrollbedrijf levert een uitgeklede dienst: het werven en selecteren van personeel wordt overgelaten aan opdrachtgevers, zodat de kosten van een payrollmedewerker lager liggen dan die van een uitzendkracht. Payrollbedrijven hebben hun eigen cao, die wat flexibiliteit betreft tussen de twee uitzend-cao's in ligt.

Vaak geldt een exclusiviteitsbeding: het payrollbedrijf mag de werknemers niet tewerkstellen bij andere bedrijven, iets wat uitzendbureaus wel doen.

·         Lees ook: Payroll biedt werkgever sluiproute

Bron: 27 april 2011 Door: Robert Mulders, 10:09 uur | FD.nl  Copyright (c) 2011 Het Financieele Dagblad

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 28/04/2011 10:11.45