DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

KIFID VINDT ZORG OVER KLACHTENAFWIKKELING ONGEGROND

 

"De financiering van de klachtenafwikkeling is in orde. Bij Kifid krijgt een klager de aandacht die zijn zaak nodig heeft", aldus de reactie van het klachteninstituut op berichten dat Kifid over onvoldoende financiële middelen zou beschikken om klachten zorgvuldig en rechtvaardig te behandelen.

 

Zowel het bestuur, de financieel ombudsman als de voorzitters van de geschillencommissie en de commissie van beroep vinden de zorg over Kifid ongegrond. "De financiële consument bij Kifid kan vertrouwen op laagdrempelige, onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van zijn klacht. De inhoudelijke beoordeling van klachten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ombudsman, de geschillencommissie en de commissie van beroep. Zij zouden vanuit hun zelfstandige en onafhankelijke positie ook niet toestaan dat de kwaliteit van de klachtenbehandeling in de knel zou komen. Het bestuur en de directie hebben op de inhoud van de klachtenbehandeling geen invloed. De directie houdt zich bezig met de bedrijfsvoering", aldus Kifid. Mr. Bert van Delden, ex-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, deed de afgelopen maanden onderzoek naar het functioneren van het klachteninstituut. Zijn advies was onder meer dat bestuursleden van brancheorganisaties uit het Kifid-bestuur moesten stappen. Dit om mogelijke suggesties tegen te gaan dat de branche zijn eigen vlees aan het keuren is. Kifid voert zijn aanbevelingen uit. "De nieuwe bestuursstructuur wordt nu door de nieuwe voorzitter ingevoerd. Kifid onderhoudt hierover contact met het Ministerie van Financiën. De bestuursleden van de branche-organisaties hebben in de bestuursvergadering van afgelopen maart al hun zetel ter beschikking gesteld." Volgens Kifid heeft de begroting de afgelopen jaren gelijke tred gehouden met de explosieve klachtengroei en is deze verdrievoudigd van 3 miljoen naar 9 miljoen euro.

 

Bron: VVP

DeHypothekenMakelaar.nl

Kifid: voldoende middelen voor zorgvuldige klachtenafwikkeling

21 april 2011

In het Financiële Dagblad van 21 april 2011 is de zorg geuit dat Kifid onvoldoende financiële middelen zou hebben om klachten zorgvuldig en rechtvaardig te behandelen. Het bestuur, de financieel ombudsman en de voorzitters van de geschillencommissie en de commissie van beroep vinden die zorg ongegrond. Want de financiering van de klachtenafwikkeling is in orde. Bij Kifid krijgt een klager de aandacht die zijn zaak nodig heeft.

De financiële consument bij Kifid kan vertrouwen op laagdrempelige, onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van zijn klacht. De inhoudelijke beoordeling van klachten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ombudsman, de geschillencommissie en de commissie van beroep. Zij zouden vanuit hun zelfstandige en onafhankelijke positie ook niet toestaan dat de kwaliteit van de klachtenbehandeling in de knel zou komen. Het bestuur en de directie hebben op de inhoud van de klachtenbehandeling geen invloed. De directie houdt zich bezig met de bedrijfsvoering.

Bij de start van het instituut is voorzien dat er na enkele jaren een evaluatie zou plaatsvinden. Dat is de reden is geweest voor de adviesopdracht aan Mr. B. van Delden, de voormalige voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Kifid voert zijn aanbevelingen momenteel uit. Dit zal leiden tot verdere verbetering en versnelling van de afwikkeling  van klachten. Zijn advies luidt ook dat het voor de maatschappelijke acceptatie van het instituut en het consumentenvertrouwen beter is om de branche geen deel meer te laten zijn van het bestuur. De nieuwe bestuursstructuur wordt nu door de nieuwe voorzitter ingevoerd. Kifid onderhoudt hierover contact met het Ministerie van Financiën. De bestuursleden van de branche-organisaties hebben in de bestuursvergadering van afgelopen maart al hun zetel ter beschikking gesteld.

Kifid kwam in 2007 tot stand door een “flits-fusie” van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening, mede op verzoek van de Minister van Financiën en de Tweede Kamer. De oprichtingsfase viel samen met het ontstaan van de kredietcrisis met als gevolg een explosieve stijging van klachten. Door de crisis liep het aantal klachten binnen twee jaar op van circa 4.000 tot 8.000 klachten per jaar. Kifid heeft interne maatregelen genomen om de kwaliteit van het werk en de doelmatigheid van de dienstverlening te waarborgen. Om te voorkomen dat consumenten onnodig lang moesten wachten en medewerkers overbelast zouden raken zijn acties ondernomen waaronder de tijdelijke inschakeling van externe juristen en andere deskundigen.

De begroting heeft al die tijd grosso modo gelijke tred gehouden met de explosieve klachtengroei en is in de afgelopen jaren verdrievoudigd van € 3 miljoen naar € 9 miljoen.

Bron: KIFID http://www.kifid.nl/overkifid/nieuws/nieuwsberichten/kifid--voldoende-middelen-voor-zorgvuldige-klachtenafwikkeling-/49Laatste update: 29/04/2011 13:59.35