DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Bank aansprakelijk voor beleggingsverlies in pensioenvermogen DGA

 

Onlangs is in een procedure bij de Rechtbank ’s-Gravenhage een bank veroordeeld wegens het niet nakomen van haar zorgplicht inzake belegde pensioengelden. Het betrof hier een inmiddels gepensioneerde DGA die via de BV zijn pensioengelden belegd had op advies van de bank.

 

Volgens de rechtbank is de bank jegens de DGA toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, omdat, samengevat, de bank geadviseerd heeft een procentueel groot deel van het totale vermogen te beleggen in één product. De bank wordt veroordeeld in de door de DGA geleden schade.

In een commentaar op deze uitspraak zegt BDO: ‘Deze procedure toont enerzijds aan dat prudent met beleggingen voor het DGA-pensioen moet worden omgegaan, maar toont anderzijds ook aan, dat het pensioen in eigen beheer de juiste aandacht verdient. Ook tijdens de opbouwfase van het pensioen van de DGA is periodiek overleg op zijn plaats, waarbij onder andere aandacht wordt geschonken aan de vraag op welke wijze zeker zal worden gesteld, dat het vermogen aanwezig zal zijn om het toekomstig pensioen uit te keren.’

Bron: 09-05-2011 15:08 BDO

 

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 11/05/2011 14:04.21