DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Huizenprijzen dalen in 2011 en 2012

Een nog altijd zeer groot woningaanbod en een stijging van de maandlasten door verhoogde rentes betekenen dat de huizenprijzen dit en volgend jaar nog wat verder kunnen dalen, verwacht ING.

De interesse in koopwoningen is recentelijk weer afgenomen. Dat blijkt uit de ING Woonindex en de consumentenenquête van het CBS. Zoekgedrag op internet ‘onthult’ dat de afgenomen interesse zich heeft vertaald in minder (zoek)activiteit op de huizenmarkt. De ING Online Woningmarktindex wijst voor het lopende kwartaal op een
verdere afname van het aantal woningverkopen.

Naast de strengere leenvoorwaarden speelt de hogere hypotheekrente een belangrijke rol in de afgenomen financierbaarheid van koopwoningen. Sinds september 2010 lopen de hypotheekrentetarieven op.

 

Als blijkt dat het economisch herstel in de Eurozone doorzet en de Europese schuldencrisis naar de achtergrond verdwijnt, zal de kapitaalmarktrente – die van invloed is op lange hypotheekrentetarieven – de komende tijd verder kunnen stijgen.

 

Het woningaanbod is opgelopen naar bijna 185 duizend. Dat is 14% hoger dan een jaar eerder. Afgezet tegen het huidige verkooptempo duurt het bijna 1,5 jaar om het volledige aanbod weg te werken. Dat is 3 keer zo lang als vóór de crisis.

 

Het toegenomen aanbod zet druk op de prijzen. Ten opzichte van begin 2010 hebben verkopende partijen de (mediane) vraagprijs met zo’n 3,5% verlaagd. De transactieprijzen liggen 1% lager.

 

Bron: ING 6 mei 2011

 

DeHypothekenMakelaar.nl  Laatste update: 12/05/2011 09:51.08