DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Scheiding en gezag over de kinderen: gezamenlijk gezag niet snel doorbroken

Als je gaat scheiden en je wilt niet dat de andere ouder evenveel over de kinderen te zeggen heeft, dan kun je de rechter verzoeken dat alleen jij het ouderlijk gezag behoudt.

 

Als je een kind krijgt terwijl je getrouwd bent, dan heb je automatisch gezamenlijk gezag over je kind. Dit betekent dat je de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en het recht en de plicht hebt om het kind zo goed mogelijk te verzorgen en op te voeden. Bij elke andere relatievorm ontstaat niet automatisch gezamenlijk gezag maar eenhoofdig gezag, namelijk dat van de moeder.

 

Gezagswijziging

Als je gaat scheiden, dan blijft dit gezamenlijk gezag bestaan. Als je dit niet wilt, dan kun je tijdens de echtscheidingsprocedure de rechter verzoeken dat jij alleen met het ouderlijk gezag wordt belast. De rechter zal dit niet zo maar doen. Je zult hier goede argumenten voor moeten geven, omdat gezamenlijk gezag niet snel doorbroken wordt.

 

Echtscheidingsperikelen

Een veelgebruikte grond voor gezagswijziging is dat de minderjarige klem komt te zitten tussen de gescheiden ouders. Sommige ouders geven elkaar over en weer de schuld van die situatie. Gebrek aan communicatie en wederzijds onbegrip zijn daarbij belangrijke factoren. Toch zal er doorgaans voor een gezagswijziging meer moeten spelen, omdat een rechter geneigd is dit onder 'echtscheidingsperikelen' te schuiven.

 

Het belang van het kind

Als het in het belang is van het kind, dan zal het gezamenlijk gezag in stand blijven. Als er echter een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders én niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, dan kan het gezamenlijk gezag wel doorbroken worden. De rechter bekijkt per situatie of hiervan sprake is.

 

Wil je meer weten over scheiding of gezag, neem dan contact op met één van onze juristen.

 

Lees ook: Jouw naam op het geboortekaartje? Dan ben je de vader!

 

Bron: Jurofoon / Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 maart 2011, LJN BQ2339

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 12/05/2011 16:52.38