DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Huizenprijs stijgt licht in 2011

 

De gemiddelde koopsom van woningen kwam in de eerste vijf maanden van dit jaar uit op 240.800 euro. Dat betekent een stijging van 1,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

 

Dit blijkt uit een analyse van de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de werkelijke koopsomgegevens van het Kadaster (geen index). De website ziet overigens nog geen herstel op de woningmarkt.

 

In de eerste vijf maanden van 2011 werden 48.341 woningen via notarissen overgedragen en door het kadaster geregistreerd, 0,8 procent minder dan in dezelfde periode van 2010. Ook hier zien we op provinciaal niveau forse verschillen. In Zeeland nam het aantal transacties toe met 6,6 procent, in Flevoland lag het transactievolume juist 7,8 procent onder het niveau van vorig jaar.

 

Volgens Woningmarktcijfers.nl bieden de cijfers over de eerste vijf maanden nauwelijks aanknopingspunten om te kunnen spreken van een structureel herstel op de woningmarkt. De markt ondervindt nog steeds hinder van de verscherpte eisen voor hypotheken en een zwak consumentenvertrouwen. De woningmarkt lijkt echter niet verder te verslechteren.

 

Bron: InFinance 20062011Laatste update: 20/06/2011 16:01.46