DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Zelfstandigenaftrek wordt vaste basisaftrek per 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën is van plan om de huidige zelfstandigenaftrek vorm te geven als een vaste aftrekpost van circa € 7.200. Verder heeft hij dit opnemen in het Belastingplan 2012, zodat de vaste aftrek kan ingaan per 2012. Voor deze basisaftrek zullen dezelfde voorwaarden gelden als voor de huidige zelfstandigenaftrek.


Dit meldt BDO. Het accountantskantoor heeft de gevolgen van de voorstellen van de staatssecretaris in kaart gebracht.

 

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn dat sprake moet zijn van ondernemerschap en dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Het enige wat bij invoering van de vaste basisaftrek verandert is dus het bedrag aan aftrek, aldus de staatssecretaris. BDO: ‘De vraag is dan uiteraard welke ondernemer erop vooruit gaat en welke ondernemer het kind van de rekening is.’

 

Schijven
De huidige zelfstandigenaftrek heeft een degressief verloop met drie lange schijven. Een ondernemer met een winst tot € 18.540 heeft thans recht op een zelfstandigenaftrek van € 9.484 (schijf 1). Een ondernemer met een winst tussen € 18.540 en € 53.070 heeft thans recht op een aftrek van € 7.266 (schijf 2). Ten slotte heeft een ondernemer met een winst van meer dan € 53.070 recht op een zelfstandigenaftrek van € 4.602 (schijf 3).

 

Effecten
Weekers wil de vaste basisaftrek vaststellen op een niveau van mogelijk zo’n € 7.200 (dit bedrag staat nog niet definitief vast). In dit voorstel zullen ondernemers met een winst tussen € 18.540 en € 53.070 geen effect of een klein negatief effect ondervinden. Bij winsten vanaf € 53.070 gaat men erop vooruit. Degenen met een winst van minder dan € 18.540 krijgen minder vaste basisaftrek dan de huidige zelfstandigenaftrek. Dit betekent overigens niet dat zij er per definitie op achteruitgaan. Ondernemers kunnen behalve van de ondernemersfaciliteiten namelijk ook gebruik maken van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierdoor betalen ondernemers zonder andere bron van inkomsten en zonder een belastingbetalende partner tot een winst van € 18.540 geen belasting….

 

Bron: BDO 11072011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 11/07/2011 18:33.58