DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Woningprijs stabiliseert

 

In het eerste half jaar van 2011 betaalden kopers gemiddeld 241.000 euro voor hun koopwoning. In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 is dit een stijging van 1 procent. Dit blijkt uit een analyse van de website Woningmarktcijfers.nl op basis van de werkelijke koopsomgegevens (geen index) van het Kadaster.

 

De gemiddelde woningprijs ligt 0,6 procent boven het niveau van het gehele jaar 2010.

 

In het tweede kwartaal werd gemiddeld 241.900 euro voor een woning betaald, 0,8 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2010. De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen verkoop van duurdere woningen (humm ?). In vergelijking met het eerste half jaar van 2010 steeg de gemiddelde koopsom het meest in Groningen (3,1 procent) en Limburg (3 procent). De grootste daler is Flevoland met 1,9 procent.

 

In het eerste half jaar van 2011 werden 57.890 woningen via notarissen overgedragen en door het kadaster geregistreerd, 2,9 procent minder dan in dezelfde periode van 2010.

 

In de maand juni kregen de transacties een forse klap te verwerken, waardoor het tweede kwartaal maar liefst 7,4 procent moest inleveren. Door een beter eerste kwartaal blijft het verlies van het eerste half jaar beperkt tot 2,9 procent. Alleen in de provincie Zeeland nam het aantal transacties toe (+4,3 procent). Alle overige provincies kampten met een transactiedaling met als uitschieter de provincie Flevoland met -8,8 procent.

 

Volgens Woningmarktcijfers.nl bieden de verdeelde cijfers over het eerste half jaar nog weinig houvast voor de rest van het jaar. Uit de cijfers van het derde kwartaal zal moeten blijken of, en zo ja in welke mate, de verlaging van de overdrachtsbelasting een positief effect zal hebben. Door de verlaging neemt de financieringsbehoefte af en de betaalbaarheid weliswaar toe, maar bij lange na niet voldoende om de beperkte leencapaciteit als gevolg van de bijgestelde leenquote te compenseren.

 

Bron: kadaster / Infinance 14072011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 14/07/2011 19:40.47