DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Zorgplicht ook voor vakantiewerkers: nonchalant gedrag van vakantiewerkers kan ondernemer duur komen te staan !

 

Ondernemers zijn zich er niet altijd van bewust welk risico zij lopen wanneer zij de veiligheid van vakantiewerkers niet kunnen waarborgen. Volgens Wilma Frankema van accountantskantoor Accon avm kan het verzuimen van het naleven van de regels rond vakantiewerk de ondernemer duur komen te staan.

 

Veel ondernemers hebben in de zomer en andere drukke periodes behoefte aan tijdelijk extra personeel. Vakantiewerkers, met name scholieren en studenten, voorzien in deze tijdelijke behoefte. Door gebrek aan ervaring lopen vakantiewerkers 25% meer risico op een bedrijfsongeval dan reguliere arbeidskrachten.

 

 

Voor jongeren vanaf 13 tot en met 17 jaar gelden specifieke regels omtrent beloning en arbeidstijden. In het algemeen geldt: hoe ouder de vakantiewerker is, hoe meer soorten werk hij mag doen. Een belangrijke oorzaak voor ongevallen tijdens het vakantiewerk is dat jongeren meer aandacht hebben voor elkaar dan voor hun werkzaamheden, waardoor een ongeluk in een klein hoekje zit. Bij het overtreden van de zorgplicht regels riskeert de ondernemer een forse boete die, afhankelijk van de omstandigheden, kan oplopen tot € 45.000. Ook kan de bedrijfsvoering worden stilgelegd of zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

 

Frankema zet de regels waaraan ondernemers moeten voldoen op een rijtje:

 

•Zorg voor goede veiligheidsinstructies, afdoende toezicht en de juiste verzekeringen.

Inventariseer alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

•Leg alle afspraken met de vakantiewerkers schriftelijk vast. Veel ondernemers realiseren zich niet dat de vakantiewerker, of dit nu een jongere of een oudere is, gelijkwaardig is aan een gewone werknemer, met alle juridische rechten en plichten die daarbij horen.

•Zorg voor naleving van de arbeidstijdenwetgeving.

•Zorg voor goede administratie van de identificatiegegevens.

 

Bron:  Accon avm: 26-07-2011 08:06 •

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 26/07/2011 13:22.45