DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Oproepkracht en werkgeversrisico's

 

ABCOUDE - Een oproepcontract is in de praktijk lang niet zo flexibel als men in eerste instantie denkt. Zo kan bij een oproepcontract vrij snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Welke oproepcontracten zijn er en welke risico’s kleven hieraan? De redactie legt het aan u uit én stelt vernieuwde modelcontracten tot uw beschikking.

• Voorovereenkomst stelt geen verplichtingen
• Risico: 4e oproep is contract voor onbepaalde tijd
• Twee nieuwe modelcontracten

Er zijn twee soorten oproepcontracten: de 1) voorovereenkomst en de 2) overeenkomst ‘met uitgestelde prestatieplicht’ (‘mupcontract’).


Deel 1: de voorovereenkomst en het risico van de ketenregeling
De voorovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en oproepkracht, waarbij de oproepkracht zich vrijblijvend ter beschikking stelt om na een oproep werk te verrichten. Eerst wordt de voorovereenkomst gesloten, en pas na de oproep ontstaat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de duur van het werkaanbod).  De voorovereenkomst zelf is dus geen arbeidsovereenkomst….

Voor- en nadelen voorovereenkomst
Het voordeel van de voorovereenkomst is dat de werkgever niet verplicht is de oproepkracht te werk te stellen en de oproepkracht niet verplicht is gehoor te geven aan de oproep. Dit in tegenstelling tot het mupcontract, waar die wederzijdse verplichtingen wel gelden.

Er komt echter bij de voorovereenkomst een risico om de hoek kijken op het moment dat u de oproepkracht regelmatig wilt inzetten. Als de oproepkracht namelijk vier keer een oproepcontract is aangeboden, met onderbrekingen van niet meer dan drie maanden, geldt het vierde oproepcontract als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit wordt de ketenregeling genoemd.

Dit kunt u voorkomen door erop toe te zien dat uw oproepkracht van tijd tot tijd gedurende meer dan drie maanden ‘op non-actief’ worden gezet. Dit is echter niet altijd praktisch uitvoerbaar….

Het kan zijn dat u onder een CAO valt, waarbij uitdrukkelijk de ketenregeling buiten toepassing is verklaard. Dat zou gunstig zijn, want op grond van een dergelijke CAO wordt de vierde oproep geen contract voor onbepaalde tijd. Er kan dan wel weer een ander obstakel op de weg liggen: het zogenoemde rechtsvermoeden. Dit houdt het volgende in: wordt de oproepkracht gedurende drie maanden wekelijks of gedurende ten minste twintig uur per maand tewerkgesteld, dan wordt hiermee de schijn gewekt dat er sprake is van één doorlopende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U staat dan als het ware 1-0 achter, maar u krijgt wel de gelegenheid om dit rechtsvermoeden te weerleggen. Gelukkig wordt op dit rechtsvermoeden niet vaak een beroep gedaan.

Het komt erop neer dat er enige voorzichtigheid geboden is als u een voorovereenkomst met een oproepkracht sluit en u de oproepkracht vervolgens zeer regelmatig wilt oproepen.
Alternatief is het mupcontract. Daarover volgende week meer in deel 2.

Bron: Lieke van der Heide | Advocaat BusinessCompleet.nl 24082011
Zie ook: Zo maakt u een goed arbeidscontract

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 24/08/2011 10:14.24