DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

30%-regeling beoordeeld, wat is schaars ?

Samenvatting

Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit, de zogeheten 30%-vergoedingsregeling (hierna: 30%-regeling). De betreffende werknemer moet dan over kennis, kundigheid of ervaring beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Maar wat is schaars? Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure waarin dit element aan de orde kwam bij een zoektocht naar een geschikte hoofdtrainer van een profvoetbalclub. De club had een competentielijst met vaardigheden en profielschets voor een nieuwe hoofdtrainer opgesteld en had daarnaast enkele bijkomende criteria zoals een salarisgrens en een leeftijdsgrens. Daardoor bleven volgens de club nog slechts twee geschikte kandidaten over, waardoor sprake zou zijn van schaarste. Het hof gaf echter ruime uitleg aan het begrip ‘beschikbare kandidaat’ voor de invulling van het schaarstecriterium in de 30%-regeling. Ook ‘veelvragers’, oudere trainers en pas bij de betreffende voetbalclub ontslagen personen kwalificeren volgens het hof als beschikbare kandidaten voor het schaarstecriterium. Daardoor kwam het aantal beschikbare personen voor de vacature als hoofdtrainer op dertien. Volgens het hof kan bij dit aantal niet meer gesproken worden van schaarste. Het hof was daarop van oordeel dat de inspecteur terecht de 30%-regeling niet had toegekend aan de door de voetbalclub aangetrokken buitenlandse hoofdtrainer.

Volledig artikel

Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit, de zogeheten 30%-vergoedingsregeling (hierna: 30%-regeling). De betreffende werknemer moet dan over kennis, kundigheid of ervaring beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Maar wat is schaars? Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure waarin dit element aan de orde kwam.

De procedure betrof een profvoetbalclub die in 2008 een nieuwe hoofdtrainer zocht. De voetbalclub had daartoe onder meer een competentielijst met vaardigheden en profielschets voor een nieuwe hoofdtrainer opgesteld. Op basis van deze lijst en de wens van de voetbalclub om een relatief jonge hoofdtrainer aan te stellen, bleven volgens de club nog maar twee geschikte kandidaten over. Daarbij was de voetbalclub van mening dat een kandidaat die dusdanige financiële eisen stelde dat dit voor de club niet haalbaar was en degene die zojuist bij de voetbalclub ontslagen was, niet kwalificeerden als een ‘beschikbare kandidaat’. Uiteindelijk vond de voetbalclub een buitenlandse trainer waarmee de voetbalclub in november 2008 een arbeidsovereenkomst sloot. De voetbalclub en de trainer dienden kort daarna een verzoek in om toepassing van de 30%-regeling met ingang van de datum van indiensttreding. De inspecteur wees het verzoek echter af. Volgens hem werd niet voldaan aan de voorwaarde van schaarse specifieke deskundigheid. Rechtbank Breda was het daarmee eens. De voetbalclub en de trainer stelden daarna hoger beroep in bij Hof Den Bosch.

Het hof was echter van oordeel dat de voetbalclub een te beperkte invulling had gegeven aan het begrip ‘beschikbare kandidaat’.  Een kandidaat die volgens de voetbalclub hetzij te veel wil verdienen, hetzij te oud is hetzij zojuist ontslagen is, telt volgens het hof ook mee als beschikbare kandidaat. Met deze bijstelling van de criteria stelde het hof vast dat (op basis van de door de voetbalclub overlegde lijst met kandidaten) dertien personen kwalificeerden als beschikbare kandidaten. Volgens het hof kon bij dit aantal niet meer gesproken worden van schaarste. Het hof was daarop van oordeel dat de inspecteur terecht de 30%-regeling niet had toegekend aan door de voetbalclub aangetrokken buitenlandse hoofdtrainer.

Bron: PWC 30 augustus 2011  / Hof Den Bosch, 19-5-2011, nr. 10/00762 (gepubliceerd 29-9-2011).

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 31/08/2011 09:54.37