DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2012 vast

De gemiddelde WGA-premie (ook wel rekenpercentage genoemd) voor bij UWV verzekerde werkgevers daalt in 2012 van 0,62 naar 0,55 procent.  

Ook dalen de correctiefactor werkgeversrisico en de minimumpremie voor kleine werkgevers. Grote werkgevers met een zeer laag risico zullen in 2012 de minimumpremie eenmalig zien stijgen van 0,07 naar 0,13 procent (bijna 200% dus !).

 
De WGA premie is opgebouwd uit de lastendekkende premie (0,48 procent) en de rentehobbel (0,07 procent). De gemiddelde WGA-premie 2012 komt daarmee uit op 0,55 procent. De daling ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door het interen op het vermogensoverschot, meer premie-opbrengsten als gevolg van de minimumpremie voor grote werkgevers en een daling van de zogeheten rentehobbel. Na volgend jaar vervalt deze door het ministerie van SZW vastgestelde rentehobbel. De correctiefactor werkgeversrisico neemt in 2012 af naar 1,90 (huidig: 1,96). Verwacht wordt dat de correctiefactor de komende jaren zal dalen naar 1,50.

Minimumpremie werkgevers 
Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de WGA heeft het kabinet besloten de minimumpremie voor grote werkgevers voortaan op een kwart van het gemiddelde percentage te bepalen. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige verhoging van 0,07 procent naar 0,13 procent. Grote werkgevers met een laag of nul risico zullen hierdoor een eenmalige stijging van hun premie zien in 2013. Het niveau zal in de jaren daarna niet of nauwelijks wijzigen, aangezien het gemiddelde percentage naar verwachting vrijwel gelijk blijft.
De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt in 2012 van 0,56 naar 0,48 procent.
 
Over de WGA premie 
De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Naast de WGA-premie wordt er ook een premie afgedragen voor de IVA- (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en WAO-lasten tezamen. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkering of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar.

 
Om werkgevers een indicatie van de hoogte van de premie te geven heeft UWV de WIA-wijzer ontwikkeld. De WIA wijzer is online te raadplegen via
uwv.nl/werkgevers.

 
Bron: ANP 2011 alle rechten voorbehouden

 

WGA-premie voor grote bedrijven verdubbelt in 2012

 

De WGA-premie voor grote werkgevers zonder WGA instroom in het verleden stijgt fors in 2012. Voor kleine bedrijven (met een loonsom onder de 750.000 euro) daalt de premie iets.

 

Dat zegt Theo van Dillen van Van Dillen Consultancy, dat bedrijven adviseert over de WGA.

Van Dillen doet deze voorspellingen op basis van de Juni-nota 2011/2012 van het UWV. De minimum premie voor grote bedrijven stijgt van 0,07 procent naar 0,17 procent: ‘Dat is zo’n tweeënhalf keer zoveel, een forse stijging dus. Voor kleine bedrijven daalt de premie.’ 

 

Reden van de stijging

Het kabinet heeft besloten tot een verhoging van de premie voor grote werkgevers zonder WGA instroom in 2007 en later om het stelsel meer in balans te brengen. De minimumpremie voor grote werkgevers is dit jaar 0,07 procent, die voor kleine werkgevers 0,56 procent. Een dergelijk lage premie voor grote bedrijven staat volgens het kabinet bovendien niet in verhouding tot het risico en de premie die private verzekeraars in rekening moeten brengen.
Toch is Theo van Dillen niet enthousiast: ‘De bedrijven die het minste risico vormen (de bedrijven zonder WGA-schade), moeten nu meer gaan betalen. Ik verwacht dat al die bedrijven eieren voor hun geld zullen kiezen en hun risico onderbrengen bij een private verzekeraar. Dat kan met de 2012-premie voor ongeveer hetzelfde geld, terwijl ze minder risico lopen dat ze op termijn heel veel meer gaan betalen. Ik vind het raar dat bedrijven die schade hebben gehad erop vooruitgaan, terwijl bedrijven zonder schade meer gaan betalen.

 

Onzekerheid

Overigens zit er nog wel een onzekerheid in de berekening: ‘Een van de factoren in de berekening is de zogenaamde correctiefactor. Deze wordt door het UWV vastgesteld en is afhankelijk van een adviesaanvraag die momenteel bij de Raad van State ligt. Die 0,17 kan dus ook 0,16 of 0,18 worden, veel meer veranderingen verwacht ik niet.’

 

Uittreden

Tot 1 oktober kunnen bedrijven een aanvraag indienen om met ingang van het komende jaar uit te treden. ‘Momenteel kan dat nog twee keer per jaar, maar de verwachting is dat dat straks nog maar één keer per jaar kan. Mogelijk al per 1 januari 2012.’ Overigens lijkt de overheid afgestapt van het idee dat de hele markt verplicht geprivatiseerd wordt. In maart heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat de twee stelsels voorlopig naast elkaar blijven bestaan.

 

Cijfers

 

 

Omschrijving

UWV 2011

Voorspelling 2012

Gemiddelde loonsom in €

€ 29.900,00

€ 30.400,00

Grens grote/kleine werkgever

€ 747.500,00

€ 760.000,00

Gemiddeld percentage

0,55%

0,67%

Minimumpremie kleine werkgever

0,56%

0,50%

Maximumpremie kleine werkgever

1,65%

2,01%

Minimumpremie grote werkgever

0,07%

0,17%

Maximumpremie grote werkgever

2,20%

2,68%

Gemiddeld werkgeversrisicopercentage

0,28%

0,34%

Rekenpercentage

0,62%

0,57%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,96

1,18

Rentehobbel

0,09%

0,07%


Bron: SalarisMail 05092011 / Reed Elsevier Basti Baroncini, redacteur SalarisNet.

VerbijsterendAdvies.nl


Kleintjes betalen minder, groten juist meer WGA-premie

 

Uitvoeringsbedrijf UWV heeft de WGA-premies voor 2012 bekend gemaakt. De gemiddelde premie voor de bij het UWV verzekerde werkgevers gaat met meer dan een tiende omlaag van 0,62% naar 0,55%.

 

Grote werkgevers gaan echter juist meer premie betalen. Daar profiteren de kleine ondernemers het meest van. Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de WGA heeft het kabinet besloten de minimumpremie voor grote werkgevers voortaan op een kwart van de gemiddelde premie te bepalen. Dit resulteert voor grote werkgevers met een laag risico in een premieverhoging van 0,07% naar 0,13%.

 

De hogere premie-opbrengsten van grote werkgevers én het interen op het vermogensoverschot maken het mogelijk om de premie voor andere bedrijven juist te verlagen. Zo loopt de minimumpremie voor kleine werkgevers bijvoorbeeld terug van 0,56% naar 0,48%.

 

De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via het UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkeringen of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar. Het UWV heeft op de eigen website een WIA-wijzer geplaatst, waarmee werkgevers een indicatie van hun premiehoogte kunnen krijgen.

 

Bron AM 05092011

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 05/09/2011 10:00.11