DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Auto van de zaak bron van arbeidsconflict

 

Na afloop van een arbeidscontract ontstaan regelmatig conflicten over de auto van de zaak. Dat komt omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over deze secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat zegt Daniëlle Dubbel, directeur van De Arbeidsrechtfabriek.

 

Volgens Dubbel laten werkgevers oud-werknemers vaak onterecht opdraaien voor resterende leasekosten van een auto van de zaak na afloop van het arbeidscontract. ‘Wanneer een arbeidscontract voortijdig eindigt, mag je de resterende lease-kosten soms doorberekenen aan je (oud-) medewerker. Maar niet altijd. Daar ontstaan conflicten over. Soms zie je dat werkgevers onterecht een deel van het loon inhouden.’

 

 

Schriftelijke afspraken

Zelfs als er schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, mogen werkgevers nog niet in alle gevallen de kosten doorberekenen. De rechter zal bij een conflict toetsen of de bepaling voldoende duidelijk is en kijken naar de reden van ontslag. ‘Wanneer iemand vrijwillig voortijdig ontslag neemt en je hebt hem voldoende duidelijk gemaakt dat daar kosten aan verbonden zitten, mag het. Maar wanneer je iemand ontslaat om bedrijfseconomische redenen, vindt de rechter het over het algemeen niet redelijk en billijk om de kosten door te berekenen.’

 

Mondelinge afspraken

Vaak worden dergelijke afspraken mondeling afgedaan en leiden ze uiteindelijk tot conflicten. Als de werkgever niet kan bewijzen dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan hij de werknemer niet verplichten de resterende leasetermijn te betalen. In sommige gevallen wordt er wel een dergelijke bepaling opgenomen in de gebruikersovereenkomst van de leaseauto, maar deze blijkt vaak op het moment van vertrek te onduidelijk. De bewijslast ligt dan bij de werkgever.

 

Wat te doen?

Dubbel roept werkgevers op heldere afspraken omtrent de leaseauto schriftelijk vast te leggen en dit vooraf goed door te nemen met de werknemer. ‘Zo weet de werknemer te allen tijde waar hij aan toe is wanneer hij ontslag neemt. Maak de consequenties van het ontslag inzichtelijk. Heldere communicatie is echt heel belangrijk. En ik zou bedrijven willen aanraden om de afspraken duidelijk vast te leggen.’

 

Bron: P&Oactueel 01-sep 2011Basti Baroncini, redacteur

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 05/09/2011 10:20.27