DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Peiling pensioenstelsel

AMSTERDAM - De meeste Nederlanders (68 procent) zien in dat het nodig is het pensioenstelsel te veranderen omdat het onbetaalbaar wordt.

Als zij moeten kiezen tussen het pensioenakkoord, de plannen van minister Henk Kamp van Sociale Zaken, of alles bij het oude laten, dan kiest 62 procent voor het pensioenakkoord.

Eén vijfde voorstander
Dat blijkt uit een peiling die Maurice de Hond in opdracht van de vakcentrale FNV heeft gehouden onder 3.000 mensen.
Een op de vijf mensen wil alles bij het oude laten en ook een op de vijf kiest dan voor de plannen van Kamp.

Dan gaat, net als in het pensioenakkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni van dit jaar sloten, de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 naar 66 jaar. Maar in tegenstelling tot wat in het pensioenakkoord is afgesproken, kunnen mensen dan niet toch nog eerder stoppen met werken en stijgt de AOW-uitkering niet extra.

Hoogte pensioen
Zekerheid over de hoogte van het pensioen vinden mensen erg belangrijk, gevolgd door meestijgen van de uitkering met de inflatie, zo blijkt verder uit de peiling.

Ruim de helft van de Nederlanders vindt het goed dat gezamenlijk wordt gespaard voor het pensioen. Ruim een derde zou liever zelf voor het pensioen sparen. Onder mensen onder de 30 jaar is die verhouding fiftyfifty.

© Eindhovens Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 07/09/2011 11:56.39