DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Annuleringskosten juridisch beoordeeld; geen 30% annuleringskosten bij Divano & Divani

Bedrijven als Divano & Divani en Keukenconcurrent mogen geen 30% annuleringskosten in rekening brengen, ook al staat dit zo opgenomen in de algemene voorwaarden.

Als consument kun je te maken krijgen met extra kosten als je een product wil aanschaffen. Je hoeft die extra kosten slechts te betalen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo dienen deze kosten opgenomen te zijn in de algemene voorwaarden van het bedrijf. Daarnaast dienen de algemene voorwaarden rechtsgeldig te zijn en de kosten zelf dienen redelijk te zijn. 

Annuleringskosten
Een voorbeeld van dergelijke kosten zijn annuleringskosten: kosten die je dient te betalen als je de aankoop van een product of dienst annuleert. We hebben al eerder geschreven over de CBW-voorwaarden (Centrale Branchevereniging Wonen), waarbij je 30% kosten moet betalen bij annulering van aankoop van een product. Verschillende bedrijven die naar de rechter stapten om deze 30% annuleringskosten van weigerachtige klanten alsnog te ontvangen, werden echter in het ongelijk gesteld.

Onredelijke voorwaarden
Het laatste geval betreft meubelgigant Divano & Divani. Ook dit bedrijf uit Capelle aan de Ijssel kon, net zo min als eerder bijvoorbeeld
Keukenconcurrent, aantonen wat concreet de schade was die het bedrijf had geleden, om in aanmerking te komen voor de 30% annuleringskosten. Op grond daarvan bepaalde de rechter opnieuw dat de 30% annuleringskosten, ondanks dat deze door de branchevereniging waren opgesteld, onredelijk waren.

De consument had zich er terecht op beroepen dat de annuleringskostenregeling in de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig was waardoor Divano & Divani het voorschot moest terugbetalen.

Bedrijven zullen altijd stellen dat hun algemene voorwaarden rechtsgeldig én van toepassing zijn. Het is echter de rechter die bepaalt of een consument daadwerkelijk aan een dergelijke voorwaarde is gebonden.

Wil je meer weten over algemene voorwaarden of aanbetalingen, neem dan 
contact op met één van onze juristen.

Lees ook: 
Algemene voorwaarden (5): Annuleringskosten Keukenconcurrent

Bron: Jurofoon 09092011  / Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 juli 2011, LJN BR2400

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 08/09/2011 17:56.08