DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Honderden miljoenen voor gedupeerden DSB www.dsbcompensatie.nl.

 

DSB -baas Dirk Scheringa wilde in 2009 de klachten van klanten nog schikken met € 26 mln. De curatoren bieden nu een veelvoud daarvan.De curatoren van de failliete DSB Bank hebben een akkoord bereikt met bijna alle vertegenwoordigers van boze klanten over een compensatieregeling. Te hoge premies op koopsompolissen en te veel betaalde rente door overkreditering worden vergoed. De curatoren schatten dat de regeling de klagers 'enkele honderden miljoenen euro's' gaat opleveren. Het bedrag kan oplopen tot meer dan euro 250 mln. De crediteuren van DSB, waarvan De Nederlandsche Bank namens de andere banken de belangrijkste is, gaan akkoord met het voorstel.

 

Struikelblok

De claims van klanten die menen dat ze in het verleden een verkeerde of te dure verzekering of lening aangesmeerd hebben gekregen door DSB, vormen het grootste struikelblok bij de afwikkeling van het in 2009 uitgesproken faillissement van de bank uit Wognum. Of dit hoofdstuk nu kan worden afgesloten is echter lang niet zeker, want de grootste criticus van DSB, Pieter Lakeman met zijn Stichting Hypotheekleed, heeft het akkoord niet getekend. Hij zegt uit het overleg te zijn gestapt omdat hij met name de tegemoetkoming voor mensen met een woekerpolis onvoldoende vindt.

 

Schikking

Bij de curatoren hebben zich tot nu toe 8.200 klagers gemeld, die voor Kerstmis een voorstel in de bus krijgen. De curatoren roepen alle DSB-klanten op zich aan te melden voor de regeling. Dat zijn er nog tienduizenden. Deze tweede groep krijgt begin volgend jaar een schikking voorgelegd. Niemand is vooralsnog gebonden aan die voorstellen, maar de curatoren willen ze volgend jaar door de rechter algemeen verbindend laten verklaren. Met 1.000 mensen is het afgelopen jaar al een regeling getroffen omdat ze in acute betalingsproblemen verkeerden.

 

Een deel van de 8.200 klagers is aangesloten bij Lakeman. Hij zegt voor deze mensen uit te rekenen wat het akkoord hun oplevert. Vervolgens beslissen ze zelf of ze door willen procederen.

 

Vergoedingen

Klanten met een koopsompolis - een verzekering waarbij alle premies in één keer vooraf werden betaald - krijgen een deel van de provisie die DSB heeft afgeroomd, terug, met rente. DSB rekende gemiddeld 62% af, de bij het akkoord betrokken partijen kwamen uit op 40%, met een maximum van € 3.500 per polis .

 

Ook klanten met een beleggingspolis krijgen een vergoeding. Sowieso is er een algemene vergoeding via de enkele jaren geleden gesloten woekerpolisakkoorden, maar daarbovenop krijgen DSB-klanten mogelijk ook een deel van de provisie terug. Voor mensen met een combinatie van koopsom- en beleggingspolis gaat de maximale provisie op de koopsompolis van 40% naar 30%.

 

Extra compensatieregeling

Verder wordt de regeling uitgebreid voor een beleggingsproduct van DSB, Hollands Welvaren Select. Ook mensen die dit product hebben gehad en mensen die niet hebben geklaagd, krijgen een gedeeltelijke kwijtschelding of terugbetaling.

 

Veel klachten van DSB-klanten gaan over de hoogte van het krediet, dat veel hoger zou zijn dan verantwoord. Deze klagers krijgen een extra compensatieregeling, die minder stringent is dan de wettelijke schuldsanering. Mensen moeten bijvoorbeeld schuldresten wel aflossen, maar houden de vijftig maanden die daar maximaal voor staan meer over dan het bijstandsniveau, in plaats van minder. De schuldrest die niet is af te lossen in vijftig maanden wordt al aan het begin kwijtgescholden.

 

Er is ook een regeling overeengekomen voor klanten die een DSB-product aangesmeerd hebben gekregen via colportage.

 

Het akkoord is ondertekend door de stichting Steunfonds Probleemhypotheken, de stichting Platform Aandelen Lease en vijf rechtsbijstandsorganisaties Alles staat te lezen op de nieuwe website www.dsbcompensatie.nl.

 

Bron: FD.nl Klaas Broekhuizen  dinsdag 20 september 2011, 00:00 update: dinsdag 20 september 2011, 07:49     

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 20/09/2011 10:10.33