DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Ontslag voor aanvang proeftijd mag wel maar…

 

Ontslag al voor aanvang van de proeftijd is wettelijk wel toegestaan, maar kan wel in strijd zijn met het beginsel van goed werkgeverschap.

 

 

De situatie

Een werknemer tekent op 2 februari een arbeidsovereenkomst. Op 1 maart zou hij met een proeftijd van een maand voor een halfjaar beginnen als consultant. Nadat de werknemer al voor 1 maart twee vergaderingen heeft bijgewoond en een gesprek met een klant heeft gevoerd, zegt de werkgever op 25 februari, dus nog voor aanvang van de arbeidsovereenkomst en de proeftijd, de arbeidsovereenkomst op. Na wat correspondentie over en weer heeft de werkgever de werknemer een schadevergoeding van € 1.000 aangeboden.

 

De vordering

De werknemer neemt geen genoegen met de aangeboden vergoeding en vordert een maandsalaris als schadevergoeding omdat hij niet de kans heeft gekregen zich in de proeftijd te bewijzen. De werkgever heeft door hem al voor aanvang van de proeftijd te ontslaan gehandeld in strijd met het goed werkgeverschap.

 

 

Het oordeel

De rechter overweegt dat in de wet expliciet ruimte is gelaten voor een ontslag voor aanvang van de proeftijd met de zinsnede ‘zolang die tijd niet is verstreken’ (art. 7:676 BW).
Maar
een rechtsgeldig gegeven ontslag in de proeftijd kan nog steeds wel in strijd zijn met de eisen van goed werkgeverschap. En volgens de rechter is dat
hier het geval.


De werkgever heeft de werknemer tussen het tekenen van het contract en de aanvang van het dienstverband werkzaamheden laten verrichten en hem daarop beoordeeld zonder dit vooraf aan de werknemer kenbaar te maken. En dat is volgens de rechter in strijd met goed werkgeverschap. Van de werknemer werd onder meer een leidende rol verwacht tijdens het gesprek met een klant, terwijl dat niet met hem besproken was en de werknemer nog niet in dienst was.
De rechter vindt daarom een ontslagschadevergoeding van een maandsalaris redelijk.

 

Zie ook:
> Zieke werknemer mag niet voor start proeftijd ontslagen worden
> Proeftijdontslag vóór de eerste werkdag

 

Bron: P&OActueel Door mr. Ingrid Kooijman 21-sep 2011 AR Updates AR 2011-0607 Rechtbank Utrecht Eerste aanleg Ontslag voor aanvang proeftijd 8 juni 2011  

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 22/09/2011 09:53.44