DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Kostenvergoeding tegen lastige fiscus
 

Sinds 1 juli 2011 kan een werkgever in aanmerking komen voor een vergoeding van kosten die hij heeft gemaakt, als is voldaan aan een informatieverzoek van de fiscus dat later onterecht blijkt te zijn geweest.

 

De rechtsbescherming tegen informatieverzoeken van de fiscus, zoals een boekenonderzoek of een ‘simpele’ vraag, is dus sinds 1 juli 2011 verbeterd.

Een werkgever die bezwaren heeft tegen zo’n verzoek maar de informatie wel verstrekt, heeft recht op een vergoeding van de kosten als achteraf blijkt dat het verzoek ten onrechte was.

 

Hetzelfde geldt voor verplichtingen die de inspecteur oplegt die betrekking hebben op de administratieplicht en bij controlehandelingen in de invorderingssfeer. Een vergoeding is mogelijk voor kosten die rechtstreeks verband houden met de verplichting die de werkgever is nagekomen. De inspecteur beslist op dit verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking, zodat hiertegen beroep kan worden ingesteld bij de belastingrechter. De inspecteur moet een redelijke kostenvergoeding toekennen. Voor de hoogte van de vergoeding gelden dezelfde regels als voor een verzoek om schadevergoeding op grond van de Algemene wet bestuursrecht.


Let op!
Bij de kostenvergoedingsbeschikking is gekozen voor rechtsbescherming achteraf. Hierdoor kunnen verzoeken van de inspecteur die de administratieplicht betreffen toch leiden tot omkering van de bewijslast, ook al blijkt achteraf dat het verzoek onterecht was.

Bronnen:
Salarismail / REED 26 sep 2011 


•  Besluit van 14 juni 2011, Staatsblad nr. 301 >>
•  De SalarisAdviseur >>

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 27/09/2011 09:49.35