DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Verhuur (5): slecht onderhoud leidt tot schadevergoeding

Een verhuurder dient ervoor te zorgen dat het verhuurde goed wordt onderhouden en regelmatig wordt gecontroleerd op ernstige gebreken. Nalaten hiervan kan tot tienduizenden euro's schade leiden.

Zowel een huurder als een verhuurder hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud, reparatie en vervanging aan onderdelen van de huurwoning. Het is zaak als verhuurder te weten voor welke onderdelen de verantwoordelijkheid bij hem ligt, omdat gebrekkig onderhoud tot behoorlijke schadeposten kan leiden.


Wie doet wat?

Over het algemeen geldt dat kleine reparaties ten laste komen van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. Bovendien moet de huurder er bij kleine reparaties gemakkelijk bij kunnen en de reparatie moet weinig kosten met zich mee brengen. Anders is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder !


Materiële en immateriële schade

Indien een verhuurder geen verantwoordelijkheid neemt in zijn aandeel van het onderhoud, kan dit tot schade bij de huurder leiden. Is de verhuurder dit toe te rekenen, dan dient hij de schade van de huurder te vergoeden. Hieronder valt niet alleen materiële schade, maar onder omstandigheden ook smartengeld (immateriële schade).


Vermolmd balkon

Een 84-jarige vrouw huurde sinds 1969 een woning. In 2005 stond zij op het balkon op één hoog toen de houten balustrade van het balkon afbrak en zij enige meters naar beneden viel. Ze brak vijf ribben en drie rugwervels, en liep een zware hersenschudding en een klaplong op. Daarna heeft ze enkele maanden in een instelling moeten herstellen.


Smartengeld: 34.000 euro

De huurster sprak haar verhuurder aan op vergoeding van alle ziekenhuiskosten (1100 euro) én 34.000 euro aan smartengeld. Aan de hand van foto’s bleek dat het hout van het uiteinde van het dekstuk van de balustrade vermolmd was. Dit betekende dat het ongeval kon plaatsvinden als gevolg van een gebrek aan het balkonhek. Gelet op de duur van de huurrelatie was het aannemelijk dat het gebrek nog niet bestond bij aanvang van de huur.


Verhuurder aansprakelijk

De verhuurder wees de aansprakelijkheid af, omdat hij regelmatig onderhoud zou hebben gepleegd. De rechter ging daar echter niet in mee: indien de verhuurder regelmatig onderhoud had gepleegd, dan was er ook periodiek buitenschilderwerk uitgevoerd aangezien dit behoort tot de verplichtingen van de verhuurder. De schilder zou dan hebben moeten zien dat de kwaliteit van het houtwerk van de balustrade terugliep en dat hier en daar reparatie nodig was. Dat dit niet was opgemerkt of uitgevoerd, moest voor rekening van de verhuurder komen.


Conclusie

De verhuurder was dus aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade van de huurster, omdat het ongeval was ontstaan door een gebrek aan een onderdeel van het gehuurde, waar de verhuurder verantwoordelijk voor is. Regelmatig onderhoud aan en controle van het gehuurde is daarom van groot belang.

Wil je meer weten over de rechten en plichten van huurder of verhuurder, neem dan contact op.x

Lees meer: Verhuur (4): weigeren aangetekende post huurder risicovol


Bron: JuroFoon 06102011 / Rechtbank
’s-Gravenhage, sector kanton, 8 november 2007, LJN BB9287 (o.a.) 28 september 2011

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 06/10/2011 15:53.59