DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Ontslagschade en 'habe nichts'-verweer

Als een werkgever gebruik wil maken van het 'habe nichts'-verweer om zo een hoge ontslagvergoeding te voorkomen, dan is het succes daarvan afhankelijk van een paar factoren.

In het geval een werkgever, of het minder vaak voorkomende geval de werknemer, een ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer verzoekt, dan kan de werknemer recht hebben op een ontslagvergoeding. De werkgever kan de rechter dan verzoeken om bij vaststelling van de hoogte van de vergoeding rekening te houden met de slechte financiële situatie waar de werkgever zich in bevindt. Dit wordt het ‘habe nichts’- of ‘habe wenig’-verweer genoemd.


'Habe nichts' en 'habe wenig'
In het geval van een habe nichts-verweer beroept een werkgever zich erop dat het onmogelijk is om een ontslagvergoeding te betalen, omdat hij de vergoeding financieel niet kan dragen zonder dat dit desastreuze gevolgen heeft voor de onderneming.

Indien een werkgever een 'habe wenig'-verweer voert, stelt hij zich op het standpunt dat er alleen een geringe ontslagvergoeding betaald kan worden, omdat anders het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Om één van deze verweren met succes te voeren, is het van belang dat een werkgever op een aantal zaken acht slaat.


Tip 1
De werkgever dient ervoor te zorgen dat hij zijn verweer goed onderbouwt: hij dient te stellen en aan te tonen dat er sprake is van een slechte financiële positie. Ook de onderliggende oorzaken zoals bedrijfsbeëindiging, omzetvermindering of een reorganisatie dienen uitvoerig onderbouwd te worden.


Tip 2
Een werkgever dient er daarnaast voor te zorgen dat er geen sprake is van een ongelijke behandeling tussen werknemers. Een succesvol beroep op het verweer is niet mogelijk indien onder gelijke omstandigheden de ene werknemer wel een vergoeding krijgt en de andere werknemer niet.

Tip 3
Indien een beroep op het verweer wordt gedaan, is er een kans dat de werknemer stelt en aantoont dat een andere rechtspersoon dan zijn werkgever verantwoordelijk is voor de ontslagvergoeding, doorgaans de moedermaatschappij. Dit is mogelijk indien het moederbedrijf een verklaring heeft afgegeven, waarmee door het bedrijf aansprakelijkheid voor het dochterbedrijf is aanvaard. De ontslagvergoeding komt dan ten laste van het moederbedrijf.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een werkgever bij een ontbindingsprocedure, neem dan contact op met één van onze juristen.

Lees meer: Nieuwe overheidsdienst handhaaft regels voor werkgevers

Bron: JuroFoon 06102011 / Rechtbank ’s-Gravenhage, sector kanton, 8 november 2007, LJN BB9287 (o.a.) 28 september 2011

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 06/10/2011 16:22.57