DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Rechtbank acht adviseur Hypotheker-vestiging nalatig bij sluiten lastenpolis

 

De rechtbank Dordrecht heeft geoordeeld dat de vestiging van De Hypotheker in Dordrecht is tekortgeschoten in de zorgplicht door er niet voor te zorgen dat de premie voor een geadviseerde maandlastenverzekering ook daadwerkelijk door een notaris is overgemaakt. Het kantoor moet nu bewijzen dat de inmiddels arbeidsongeschikt geraakte klant bij verzekeraar Bovemij geen aanspraak had kunnen maken op een uitkering.

 

De Hypotheker sloot in maart 2007 een hypotheek met Woongarant-lastenverzekering voor de klant. De werkloosheidsdekking zou worden ondergebracht bij Cardif en de aov-dekking bij Bovemij. De volledige koopsom van € 3.140 is echter per abuis, op aangeven van de adviseur, door de notaris overgemaakt aan Cardif. Daarna heeft de Hypotheker aan Cardif verzocht om het deel van € 2.600 voor de aov-dekking terug te betalen aan de notaris. Dat is gebeurd, maar verdere instructies omtrent de betaling aan Bovemij bleven uit. Begin 2008 is een beroep van de inmiddels arbeidsongeschikt geraakte vrouw op de dan nog te sluiten lasten-aov afgewezen omdat het aanvraagformulier inmiddels langer dan een half jaar geleden was ingevuld. …

 

Volgens de rechter rustte op De Hypotheker de zorgplicht voor het overmaken van de koopsom naar Bovemij. "Zij had zich actief op moeten stellen en kon niet volstaan met het wachten op signalen van de notaris en/of eiseres." Het kantoor kan de verantwoordelijkheid niet neerleggen bij de notaris, stelt de rechter. "De notaris heeft terecht aangevoerd dat hij het geld niet zonder betalingsopdracht kon overmaken."

 

De Hypotheker stelt voorts dat de aandoening narcolepsie, waaraan de vrouw lijdt, tijdens het adviesgesprek wel aan de orde is geweest, maar niet is gemeld op het aanvraagformulier en dat Bovemij een uitkering zou hebben geweigerd op grond van verzwijging. De rechter stelt het kantoor in staat om dat aan te tonen en heeft de zaak verder verwezen naar de rolzitting van 19 oktober.

 

Bron: AM 09102011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 10/10/2011 10:09.39