DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

ASR raapt Paerel op

 

ASR neemt alle aandelen in levensverzekeraar Paerel Leven over. De activiteiten zullen worden geïntegreerd in het levenbedrijf van ASR; de naam Paerel Leven zal verdwijnen. Met de vier medewerkers van de Amsterdamse maatschappij wordt gesproken over een overgang naar ASR. "We streven naar continuïteit van de werkgelegenheid."

Paerel Leven sloot al sinds augustus vorig jaar geen nieuwe polissen meer, omdat de solvabiliteit onder druk was komen te staan. Oorzaken daarvoor waren de sterk stijgende premieomzet uit direct ingaande lijfrentes - in 2009 tot € 59,9 (1,5) mln - én de lage marktrente. Daarop werd de verkoop stilgelegd om - onder meer via het aantrekken van extra kapitaal - de solvabiliteitsmarge te verhogen van 124% naar 135%. Paerel hoopte daar aanvankelijk drie maanden voor nodig te hebben.

Het balanstotaal van Paerel Leven bedraagt € 200 mln; de brutopremieomzet bedroeg vorig jaar € 91,4 mln. Het nettoresultaat daalde toen tot € -13,8 (+1,5) mln.

DNB heeft inmiddels een verklaring van geen bezwaar verleend voor de overname; de NMA is nog gevraagd goedkeuring te geven.

Bron: AM 14-10-2011 DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 17/10/2011 13:23.56