DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Langetermijnrente stijgt langzaam maar zeker

 

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in oktober 2011 gemiddeld 2,5 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in september. In september bereikte de rente nog het laagste niveau van de afgelopen decennia, meldt het CBS.

 

De ECB heeft in november 2011 de rentetarieven aangepast. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, is met ingang van 9 november met een kwart procentpunt verlaagd naar 1,25 procent. De depositorente, die vaak wordt beschouwd als de bodem van de geldmarkt, is eveneens met een kwart procentpunt verlaagd. Dit rentetarief bedraagt vanaf 9 november 0,5 procent. Zowel in april als in juli 2011 werden beide tarieven nog met een kwart procentpunt verhoogd.

 

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de Europese centrale bank heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was de inflatie in de eurozone in oktober 3,0 procent, net als in september.

 

Bron: InFinance

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 09/11/2011 19:21.18