DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Fiscus start in 2012 met vrijwaring fiscale inlenersaansprakelijkheid

 

Bonafide uitzendbureaus die hebben aangetoond zich netjes aan de regels te houden kunnen een certificaat aanvragen. Voordeel van dit zogeheten SNA-certificaat is dat de opdrachtgever hiermee eenvoudig kan zien dat er sprake is van een betrouwbare uitzender. De Belastingdienst heeft het voornemen bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau in de loop van volgend jaar onder bepaalde voorwaarden te vrijwaren voor de fiscale inlenersaansprakelijkheid.


De Belastingdienst heeft met de brancheorganisaties op hoofdlijnen een conceptakkoord bereikt over hoe dit gerealiseerd kan worden. In de komende tijd zal dit nader worden uitgewerkt.

 

Geblokkeerde g-rekening

Dit conceptakkoord betekent dat het bedrijf dat personeel inleent niet aansprakelijk gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de uitzender nog aan de fiscus moet betalen. Een belangrijke voorwaarde is dat een bepaald deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde g-rekening moet worden gestort. Daarnaast is aan de Stichting Normering Arbeid (SNA) gevraagd de regels voor het toekennen van het SNA-certificaat te preciseren. Daarbij gaat het onder andere over de mogelijkheid het certificaat te verliezen in het geval van een betalingsachterstand bij de fiscus.

 

Naheffingen en boetes
Met deze maatregelen komt het kabinet, samen met de sector, tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om via voorzorgmaatregelen het risico op naheffingen en boetes te elimineren voor bedrijven die personeel inlenen. Onderdeel daarvan is vrijwaring van aansprakelijkheid voor belastingen en premies wanneer gekozen wordt voor een gecertificeerd uitzendbureau. Dit staat in de nota naar aanleiding van het verslag van  het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), dat door minister Kamp van Sociale Zaken mede namens staatssecretaris Weekers begin december naar de Kamer is gestuurd.

 

Registratieplicht
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat er een registratieplicht komt voor uitzendbureaus, met hoge boetes voor uitzendbureaus die zich daar niet aan houden en voor ondernemers die personeel inhuren via deze bureaus. Een wetsvoorstel hiervoor ligt sinds augustus bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Weekers van Financiën is zeer content met deze maatregelen. ‘Hiermee wordt het kaf van het koren gescheiden. Malafide uitzenders kunnen zo makkelijker ontmaskerd worden. Bedrijven worden aangemoedigd zaken te doen met bonafide uitzenders, zodat alleen de uitzendbureaus die zich netjes aan de regels houden nog een certificaat verdienen en in zaken blijven,’ aldus de staatssecretaris.

 

Bron: Ministerie van Financiën 07122011

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 07/12/2011 10:20.07