DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Belastingdienst teruggefloten: Geen interne compensatie loonbelasting met premie volksverzekeringen

 

De Hoge Raad heeft beslist dat een belastinginspecteur geen interne compensatie kan toepassen van loonbelasting met premie volksverzekeringen. Uit de wetsgeschiedenis van de relevante wetsbepaling uit de Wet op de loonbelasting leidde de Hoge Raad af dat het uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever is geweest dat de heffing van belasting en premies sociale verzekeringen herkenbaar blijven, ook al worden belasting en premies gecombineerd (dat wil zeggen in één bedrag) geheven.

 

De procedure betrof Poolse werknemers die zich om onder diverse verplichtingen uit te komen moesten presenteren als startende ondernemers en door een intermediair bij diverse opdrachtgevers werden ingeschakeld voor uiteenlopende klussen, variërend van schilderwerkzaamheden tot fruitpluk. De inspecteur had de bv die als intermediair optrad, een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd. Later legde hij 100-procents naheffingsaanslag loonbelasting op met toepassing van het anoniementarief (van 52 procent). De verschuldigde loonbelasting bedroeg meer dan de eerder opgelegde aanslagen belasting en premies tezamen. De inspecteur beriep zich vervolgens op interne compensatie. Wat hij eerder als premie volksverzekeringen had willen heffen, wilde hij nu als loonbelasting innen.

 

Niet premieplichtig

Hof Arnhem ging om meerdere redenen niet met deze naheffing akkoord. De voornaamste reden was dat de Polen gezien de feiten en omstandigheden in de onderhavige procedure uitzendkrachten waren, die door een bv bij opdrachtgevers werden tewerkgesteld. Het hof stelde vast dat de Polen niet over werkvergunningen beschikten. Het hof concludeerde hieruit dat zij daardoor niet verzekerd waren voor de volksverzekeringen en daardoor niet premieplichtig waren. Verder was het hof van oordeel dat de inspecteur op basis van het vertrouwensbeginsel geen naheffingsaanslag kon opleggen met toepassing van het anoniementarief. De inspecteur kon dus geen premie volksverzekeringen naheffen en evenmin intern compenseren met loonbelasting.

 

Cassatie ongegrond 
De minister van Financiën stelde vervolgens beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Dat was echter vergeefs. Op basis van de wetsgeschiedenis van de in deze procedure relevante wetsbepaling uit Wet op de loonbelasting was de Hoge Raad van oordeel dat de inspecteur geen interne compensatie kon toepassen van loonbelasting met premie volksverzekeringen. Het is volgens de Hoge Raad uitdrukkelijk de bedoeling van de wetgever geweest dat de heffing van belasting en premies sociale verzekeringen uitdrukkelijk herkenbaar blijven, ook al worden belasting en premies gecombineerd (dat wil zeggen in één bedrag) geheven. De Hoge Raad verklaarde daarop het beroep in cassatie ongegrond.

 

Bron: 06-12-2011 08:00 PwC Belastingnieuws / accountancynieuws

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 07/12/2011 17:20.30