DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

VEH pleit voor consumentenbescherming in erfpachtwet 

 

De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor de invoering van een erfpachtwet, waarin de basisrechten voor erfpachters worden vastgelegd en daarmee consumentenbescherming wordt gewaarborgd. "Door invoering van een erfpachtwet zullen alle erfpachtcontracten aan minimale criteria moeten voldoen en kunnen banken woningen op erfpacht weer op normale wijze financieren."

 

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 8 december 2011 over de problemen met particuliere erfpacht. Die zijn begin 2010 geëscaleerd omdat banken nieuwe hypotheken voor woningen met dergelijke contracten gingen weigeren vanwege onzekerheid of de nieuwe eigenaar een mogelijk forse stijging van de erfpachtcanon wel zou kunnen betalen. "Woningen met particuliere erfpacht werden hierdoor plotsklaps onverkoopbaar, omdat geen koper nog een hypotheek kreeg waarmee hij de aankoop kon financieren", aldus VEH.

 

De basis voor een erfpachtwet is al gelegd met nieuwe erfpachtcriteria die zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, de Stichting Gedupeerden Particuliere Erfpacht en Vereniging Eigen Huis, waarin basisrechten voor erfpachters zijn vastgelegd, zoals een transparante vaststelling van de erfpachtcanon, een verbod op eenzijdige wijziging van contracten en het recht op ongestoord woongenot.

 

VEH verwacht dat veel grondeigenaren (de erfverpachters) niet genegen zullen zijn om vrijwillig hun bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe voorwaarden, omdat zij daar zelf niet beter van worden. Daarom vreest de vereniging dat het voor veel eigenaren van woningen met particuliere erfpacht onzeker blijft of deze daadwerkelijk verkocht kunnen worden. Banken blijken volgens VEH onder voorwaarden inmiddels wel weer bereid om bestaande erfpachthypotheken opnieuw te verstrekken aan nieuwe woningeigenaren.

 

Bron: AM 08122011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 08/12/2011 11:02.46