DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Onafhankelijke vergelijkingssites, of de consument weer slim bedot door aandeelhouders/verzekeraars …?


Independer in handen van Achmea

 

Achmea heeft een meerderheidsbelang van 77% genomen in vergelijkingssite en online tussenpersoon Independer.nl. Doel van de overname is "dat consumenten weer blindelings kunnen vertrouwen op verzekeringen". Achmea koopt de aandelen van de huidige aandeelhouders NPM Capital en Paerel en neemt bovendien een deel van de aandelen van het management van Independer.nl over. "Oprichters en management behouden 23% van de aandelen", aldus beide partijen. Zij denken nu de ontwikkeling van klantgerichte producten en diensten te kunnen versnellen. "Het aandelenbelang van Achmea onderstreept het langetermijncommitment tot verandering. De positie van Independer.nl als objectieve vergelijkingssite voor consumenten blijft gegarandeerd", bezweren de nieuwe partners. "Alle verzekeraars behouden gelijke kansen in de vergelijking." Independer ziet in de overname de mogelijkheid om behalve de polisvoorwaarden ook de kwaliteit van de geleverde diensten achter de verzekering te vergelijken. "Een belangrijk streven van beide partijen is bijvoorbeeld het toegankelijk maken van het inzicht in de kwaliteit van zorg-aanbieders, zoals ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten." De hoeveelheid informatie op internet zorgt voor keuzestress bij de consument, stelt Independer."Wij werken al jaren aan het transparant maken van het aanbod. Samen met Achmea willen wij nu een volgende stap nemen om de onzekerheid bij consumenten verder terug te dringen: het ontwikkelen van klantgerichte en betrouwbare producten en diensten." Een raad van toezicht moet onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen de objectiviteit van Independer.nl en de privacy van consumenten waarborgen. Nevendoel is het ontwikkelen van klantvriendelijke verzekeringen. "Achmea krijgt zo nog meer zicht in de verzekeringswensen van Nederlanders. Die kennis gaan we aanwenden om onze verzekeringen klantgerichter te maken", zegt Achmea-bestuurslid Danny van der Eijk. Achmea is met € 18,9 (19,6) mld premieomzet het grootste verzekeringsconcern van ons land. Independer was vorig jaar goed voor een omzet uit bemiddeling van € 20,2 mln; in 2010 werd een nettoverlies geleden van € 3,1 mln. In Hilversum zijn 182 mensen werkzaam voor het bedrijf.

 


Maximaal een op drie Independer-polissen naar Achmea

Independer zal maximaal 35% van de productie bij de nieuwe groot-aandeelhouder Achmea gaan onderbrengen. Dat is een van de afspraken die beide partijen hebben gemaakt om te waarborgen dat de vergelijkingssite onafhankelijk en objectief blijft opereren. Volgens Achmea-bestuurslid Danny van der Eijk heeft het concern momenteel 35% van de zorgmarkt in handen en 20% van de schademarkt. "Wij verwachten onder normale omstandigheden nu ook via Independer naar ons gemiddelde marktaandeel te kunnen groeien. Maar mocht het zó goed gaan dat het meer dan 35% dreigt te worden, dan willen we, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, maatregelen nemen om die groei te stoppen." Volgens Van der Eijk is de omvang van het Achmea-aandeel bij Independer achtergebleven bij het marktgemiddelde, omdat het fenomeen 'prijsvergelijkers' tot nu toe door Achmea niet ten volle is benut: "We hebben veel distributiekanalen en labels en die hebben eigenlijk altijd ingespeeld op andere trends, zoals 'klanten ontzorgen'. Ze kwamen er dus in de prijsvergelijkingen niet altijd even goed uit, waardoor we een deel van de markt hebben gemist." Overigens blijft Independer vanuit Hilversum opereren. De directie, bestaande uit oprichters Edmond Hilhorst en Diederik de Groot, zal nog vijf jaar voor Independer.nl werkzaam blijven. Het bedrijf is vooral groot in auto- en zorgverzekeringen: op maandbasis worden ruim 8.000 autopolisen gesloten en het aantal nieuwe ziektekostenpolissen zal dit jaar naar verwachting de 100.000 overstijgen. Met een omzet van ruim € 20 mln bezette Independer in 2010 de 15e plaats in de top 150 van intermediairbedrijven in het AM Jaarboek. Dit jaar rekent het bedrijf op een omzet van € 30 mln.

 


Scepsis troef na overname Independer door Achmea

Collega-vergelijkingssites reageren uiterst kritisch op de dinsdag bekendgemaakte overname van een meerderheidsbelang in Independer.nl door Achmea. Erik Hordijk van de Verzekeringssite vraagt zich af of nu de strijd voor de consument al is uitgestreden: "Ik zie nog veel zaken in de verzekerings-branche gebeuren die vragen om actie richting verzekeraars. Ik ben benieuwd hoe Independer deze strijd voor het consumentenbelang, als onderdeel van Achmea, gaat voortzetten." "Een totaal onbegrijpelijke stap", vindt Paul Huibers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. "Hoe kun je als verzekeringsvergelijker nog onafhankelijk zijn als je grootste eigenaar zelf een grote verzekeraar is?" Indenpender.nl en Achmea schrijven in een gezamenlijk persbericht dat ze er door de nieuwe samenwerking voor willen


EYEOPEN: OVERNAME INDEPENDER IS ONBEGRIJPELIJK

EyeOpen laat in een persbericht weten niet overgenomen te zijn door Achmea. "Vandaag werd bekend dat Achmea een belang van 77 procent neemt in Independer.nl. In onze optiek totaal onbegrijpelijk: Het is voor de Nederlandse consument echt cruciaal dat er een partij is die zich volledig aan zijn zijde opstelt als er financiële keuzes gemaakt moeten worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Independer zijn ziel verkoopt aan een financiële partij", aldus eyeOpen, dat overigens financieel mede mogelijk wordt gemaakt door Aegon.... 

 


AFM wil meer duidelijkheid op vergelijkingssites

De AFM heeft naar aanleiding van een onderzoek vergelijkingssites aangeschreven met de oproep om aan consumenten meer duidelijkheid te verschaffen over wat zij morgen verwachten en hoe het vergelijken precies in zijn werk gaat. De toezichthouder verwacht dat vergelijkingssites voor
31 januari op die punten zijn aangepast. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking van circa veertig sites. Bekeken is hoe duidelijk de informatie is over de rol van de sites en de wijze van vergelijken. "Naar het oordeel van de AFM kunnen consumenten hierover op vergelijkingssites nu onvoldoende informatie vinden." Verder blijken variabelen bij vergelijkingen vaak vooraf te zijn ingevuld, waardoor de keuze van de bezoeker wordt gestuurd. De AFM verwacht dat sites niet meer vooraf variabelen invullen en dat makkelijk vindbare en begrijpelijke informatie wordt verstrekt over wat er voor de consument wordt gedaan, waaraan wordt verdiend, hoe de vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is. Overigens kijkt ook mededingingsautoriteit NMa naar vergelijkingssites; onder meer zullen de volledigheid van het aanbod, de juistheid van de informatie en de transparantie over de werking van de site worden beoordeeld. Speciale aandacht heeft de NMa voor doorlopende reisverzekeringen en spaarrekeningen.

Bron: AM - VVP 21122011

VerbijsterendAdvies.nl

 

 


 Laatste update: 21/12/2011 10:13.18