DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Straks langer standaard loonkostensubsidie?

De standaard loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon die werkgevers de eerste zes maanden van een dienstverband mogen claimen, scheelt heel wat administratieve rompslomp. Van regeldrukbewaker Actal mag deze periode nog wel worden verlengd.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is enthousiast over de nieuwe werkwijze voor het bepalen van de hoogte van de loonkostensubsidie die werkgevers krijgen als zij iemand aannemen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. De nieuwe aanpak scheelt namelijk een hoop administratieve rompslomp voor werkgevers én UWV.

Na zes maanden bijgesteld

De nieuwe regels zorgen ervoor dat de loonkostensubsidie (tool) die de werkgever kan aanvragen voor de eerste zes maanden van het dienstverband standaard 50% van het minimumloon bedraagt. Pas na deze zes maanden wordt de loonkostensubsidie in lijn gebracht met wat de werknemer in de praktijk werkelijk zelfstandig kan verdienen. Een wetsvoorstel dat deze forfaitaire subsidie officieel moet regelen, ligt nu bij de Tweede Kamer.

Vooruitlopend op deze wet mogen werkgevers nu al volgens deze aanpak te werk gaan.

Actal wijst er wel op dat de termijn van zes maanden soms te kort is, wat ervoor kan zorgen dat werkgevers alsnog afhaken. Het zou een goed idee zijn om de mogelijkheid te introduceren voor een verlenging van deze periode.

BRON: 25 maart 2016 Rendement.nl

VerbijsterendAdvies.nl

Zie ook: Participatiewet  Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapte   wetsvoorstel


Laatste update: 29/03/2016 10:18.06