DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Keuze variabele pensioenuitkering een feit

 

De Wet verbeterde premieregeling maakt het mogelijk dat werknemers met een premie- of kapitaalovereenkomst kunnen kiezen voor een geheel of gedeeltelijk variabele pensioenuitkering. De Eerste Kamer heeft de Wet op 14 juni 2016 aangenomen. Naar verwachting treedt de Wet op 1 september 2016 in werking.

Wat betekent dit voor u als werkgever of werknemer?

Het belangrijkste effect van het wetsvoorstel is dat werknemers bij de omzetting van hun opgebouwde pensioenkapitaal in uitkeringen minder afhankelijk zijn van de rentestand op één moment én dat zij na de pensioeningangsdatum kunnen doorbeleggen. Dit leidt naar verwachting tot hogere pensioenuitkeringen. Daar staat tegenover dat werknemers ook meer risico’s dragen in de uitkeringsfase.

Deelnemers kunnen straks kiezen uit diverse variabele pensioenvarianten, waaronder varianten waarbij sprake is van dalende/nominaal stabiele uitkeringen, dan wel vaste stijgende uitkeringen. De keuzemogelijkheden zullen (deels) afhangen van hetgeen uw pensioenuitvoerder aanbiedt. Het is overigens de bedoeling dat de variabele uitkering ook gaat gelden voor vrijwillige pensioenregelingen bij pensioenfondsen. De Eerste Kamer heeft een motie van deze strekking aangenomen. Voor nettopensioenregelingen (voor werknemers met een salaris van iets meer dan 100.000 euro) is dit al mogelijk gemaakt.

Wat betekent dit voor u als pensioenuitvoerder?

Naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, heeft de staatssecretaris een aantal onderdelen verder verduidelijkt. Voor pensioenuitvoerders zijn onder meer de volgende ontwikkelingen daarbij van belang.

·                            De mogelijkheid om mee- en tegenvallers op de beleggingen in de tijd spreiden, wordt opgerekt van maximaal vijf jaar naar maximaal tien jaar. Dat zal worden gerealiseerd door een nog dit jaar in te dienen Veegwet die medio 2017 in werking moet treden.

·                            Het ‘life cycle beleggingsbeleid’ van de pensioenuitvoerder – waarbij het beleggingsrisico afneemt naarmate de pensioeningangsdatum van de deelnemer naderbij komt – is volgens de staatssecretaris weliswaar de meest logische, maar niet de enige methode om te voorkomen dat een pensioendeelnemer voorafgaand aan zijn pensioeningangsdatum aan te veel (neerwaarts) beleggingsrisico wordt blootgesteld. Deze openstelling naar andere methoden zal in het nog te publiceren Besluit verbeterde premieregeling worden geregeld.

Laatste ontwikkelingen rond het variabel pensioen

In ons nieuwsbericht van 11 maart 2016 zijn we uitgebreid ingegaan wat de wijzigingen in het pensioenstelsel inhouden voor werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders. De behandeling in de Eerste Kamer heeft hierin enige veranderingen teweeg gebracht. Dit wetsvoorstel is overigens een voorbode van een groot pensioenhervormingsproces dat het volgende kabinet zal gaan oppakken. Staatssecretaris Klijnsma heeft wel al toegezegd binnenkort een perspectiefnota over deze pensioenhervorming naar de Eerste en Tweede Kamer te zenden. Tijdens de behandeling is door de leden van de Eerste Kamer aangegeven dat het wetsvoorstel nogal complex is en dat de communicatie naar de (gewezen) deelnemers aan pensioenregelingen een uitdaging is.

Seminar ‘Verbeterde Premieregeling’ met Helma Lodders

Wilt u weten wat de gevolgen en kansen zijn van dit wetsvoorstel voor pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders, werkgevers en werknemers? Meld u dan via deze link aan voor ons gratis seminar “Verbeterde Premieregeling” op maandag 27 juni 2016.

Contact

Indien u nog vragen heeft over de ‘Wet verbeterde premieregeling’ en wat dat voor u of uw werknemers kan gaan betekenen, neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met Bastiaan Starink (tel. +31 653 755 828) of Dirk-Symon Siesling (+31 612 990 597).

Bron: PWC fiscaal / Eerste Kamer, 14 juni 2016, 34255.

DePensioenMakelaar.nl   Laatste update: 17/06/2016 14:25.35