DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Woeker kredieten

 

Het consumentenprogramma Kassa heeft de afgelopen maanden in meerdere uitzendingen aandacht besteed aan rentekredieten. Naar aanleiding hiervan roept de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kredietverstrekkers en -bemiddelaars op een eind te maken aan deze rentekredieten.

 

Rentekrediet
‘Let op! Geld lenen kost geld’. Dit logo wordt vanaf 1 april 2009 op instigatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gecommuniceerd. Kredietaanbieders zijn vanaf die datum verplicht tot het dragen van dit logo. Ondanks de waarschuwende strekking zijn er nog altijd consumenten (kredietnemers) die bij kredietverstrekkers- en bemiddelaars rentekredieten afsluiten. Een rentekrediet is een doorlopend krediet waarop een relatief hoge rente is verschuldigd. De rente is in een aantal gevallen zó hoog, dat de klant niet of nauwelijks op het krediet aflost

 

Voorbeeld
Een echtpaar heeft in 2003 een rentekrediet van € 33.000 afgesloten bij de grootste kredietverstrekker van Nederland. Nu, 13 jaar later, heeft het echtpaar € 46.000 aan de kredietverstrekker betaald, van welk bedrag slechts € 4.500 aflossing is. Het uitstaand saldo op dit krediet is in 2016 dus nog steeds € 28.500. Het rentepercentage op dit rentekrediet bedraagt 12,3%. Er wordt bij een uitstaand saldo van € 28.500 op jaarbasis dus € 3.505,50 aan rente betaald, terwijl dit echtpaar € 3.600 per jaar voor dit krediet betaalt. Er wordt dus nauwelijks afgelost maar wel heel veel rente betaald!

 

 Oproep AFM
De AFM roept de kredietverstrekkers op om te stoppen met het verstrekken van deze rentekredieten. Zij noemt de rentekredieten ‘erg onwenselijk en schadelijk voor de consument’. Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten, reageert nog veel meer uitgesproken. Hij noemt het verstrekken van rentekredieten ‘moreel verwerpelijk’. ‘Het tussentijds verhogen van de rente van een krediet heeft als gevolg dat die groep mensen, die al kwetsbaar is, niets anders kan doen dan de woekerrentes te accepteren. Deze groep mensen is immers al bezig het ene gat met het andere te vullen’, aldus Boot. 

Eerste actie
De grootste kredietverstrekker - met veel rentekredieten in portefeuille – heeft nu actie ondernomen en de rente van ruim 12% in veel gevallen verlaagd naar 7,7%. De kredietverstrekker verleent echter geen compensatie richting de kredietnemer. En dat terwijl de kredietnemer toch al jarenlang een (veel te) hoge rente heeft betaald in verhouding tot de kosten die de kredietverstrekker maakt. Wel worden de kredietnemers door de kredietverstrekker actief benaderd om hun rentekrediet om te zetten naar een persoonlijke lening met een lagere rente. 

Maximum tarief
Voor de verstrekking van kredieten geldt sinds 1 januari 2015 de wettelijke rente van 2%. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis mag niet hoger zijn dan de gewone wettelijke rente verhoogd met 12 procentpunten. De maximale kredietvergoeding is daarmee op dit moment 14% per jaar.

 

Bron: FinTool / AFM

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 19/09/2016 10:26.13