DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Je bent niet zo maar ondernemer: Belegger in goud is niet automatisch btw-ondernemer

 
Hof Den Haag oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Het kopen en verkopen van zilver en goud is naar de aard namelijk niet meer dan een privéaangelegenheid. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

 

X houdt zich bezig met het kopen en verkopen van goud en zilver. In 2012 dient hij een formulier ‘Startende ondernemer' in bij de inspecteur. Vervolgens verzoekt X om btw-teruggaaf over de eerste twee kwartalen van 2012. De inspecteur verleent de BTW-teruggaaf echter niet, omdat X volgens hem geen btw-ondernemer is.

 

Hof Den Haag (MK I, 9 oktober 2015, BK-14/00401 en BK-14/00402,V-N Vandaag 2015/2225) oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Volgens het hof blijkt uit de analyse van de activiteiten van X dat de activiteit van het kopen en verkopen van zilver en goud naar de aard niet meer is dan een privéaangelegenheid. Vervolgens merkt het hof op dat de activiteit niet in het economische verkeer en zodoende buiten het toepassingsgebied van de btw plaatsheeft. X heeft dan geen recht op teruggaaf van de voorbelasting. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

 

Bron: Hof Den Haag [Uitspraak]

Zie ook wetsartikelen: Wet op de omzetbelasting 1968 7

VerbijsterendAdvies.nl  Laatste update: 18/10/2016 10:08.21