DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Elektrische fietsen; hoe zit het juridisch?

Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische fiets. Voor veel mensen is het een ideaal vervoermiddel. Maar er gebeuren ook veel ongevallen met dit type voertuig. De ANWB vraagt hier inmiddels ook aandacht voor (zie hierover dit artikel). Met name vanwege het hoge aantal ongevallen waar een elektrische fiets bij betrokken is, leek het ons zinvol uiteen te zetten hoe het zit met aansprakelijkheid en verzekering bij schade door of bij het gebruik van een elektrische fiets.

Die opdracht bleek minder eenvoudig dan hij aanvankelijk leek. Zo begint het er al mee dat er verschillende soorten elektrische fietsen zijn. Je hebt de fiets waar je zelf mee moet meetrappen oftewel een fiets met trapondersteuning (elobike of pedelec) maar ook fietsen waar je ook zonder je in te spannen vooruit zoeft, de échte elektrische fiets. Als we het in Nederland over een elektrische fiets of e-bike hebben, wordt er meestal een fiets met trapondersteuning bedoeld. Omdat de regels voor een fiets met alleen trapondersteuning en die voor een volledig elektrische fietsen verschillend zijn, maken we in dit artikel onderscheid daartussen. We zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM)

Sinds oktober 2006 is de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning (klik hier voor dit besluit). Dit betekent dat je wettelijk niet verplicht bent om een fiets met trapondersteuning te verzekeren.

Motorrijtuig volgens de WAM

Artikel 1 WAM bepaalt dat als motorrijtuigen gelden: 'alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen'.

Ook een fiets met elektrische trapondersteuning valt onder de categorie 'motorrijtuig' volgens de WAM, MAAR hiervoor geldt geen verplichte verzekering. Een volledig elektrische fiets wordt WEL gezien als motorvoertuig en daarvoor is een een WAM-verzekering én het dragen van een helm verplicht.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Als uitgangspunt geldt dat de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door motorrijtuigen die verplicht verzekerd moeten zijn volgens de WAM, niet is gedekt onder de AVP (hiervoor heb je immers de WAM-verzekering). We zagen net dat een fiets met trapondersteuning volgens de WAM wel een motorrijtuig is, maar een verzekering niet verplicht is. Betekent dit dat schade toegebracht door een fiets met trapondersteuning dan onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) valt? Sinds in 2006 een verplichte WAM-verzekering is afgeschaft hebben vrijwel alle AVP-verzekeringen in hun voorwaarden opgenomen dat de fiets met trapondersteuning is meeverzekerd. Maar dit geldt dus niet voor een volledig elektrische fiets.

Wegenverkeerswet (WVW)

Hoe zit het dan met de bescherming volgens de wegenverkeerswet? Eerder schreven we het artikel 'Bescherming van de fietser in het verkeer' over artikel 185 WVW waarin is bepaald dat fietsers en voetgangers worden beschermd, omdat zij gelden als 'zwakke verkeersdeelnemer'.

De definitie van een motorrijtuig in de WVW verschilt van de definitie in de WAM. In artikel 1 lid 1 sub c WVW is bepaald dat als motorrijtuigen gelden: 'alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning'.

In de WVW is dus expliciet bepaald dat een fiets met trapondersteuning geen motorrijtuig is en dus als zwakke verkeersdeelnemer wordt gezien én wordt beschermd door het regime van artikel 185 WVW.

Bron:  http://www.jba.nl/nl/111/elektrische-fietsen-hoe-zit-het-juridisch

Contact

De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten zijn thuis is de wirwar van regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. Is u een ongeval overkomen en vraagt u zich af wie u aan kan spraken of hebt u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

VerbijsterendAdvies.nl  Laatste update: 19/10/2016 10:51.03