DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Begrip 'woning' Hoge Raad nader ingevuld in verband met verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Een onroerende zaak geldt als woning als deze voor bewoning is ontworpen en gebouwd  maar ook als een pand na een mogelijke verbouwing met het oog op een andere bestemming dan wonen vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is. Deze definitie van een woning heeft de Hoge Raad gegeven.

De definitie is van belang voor de hoogte van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een onroerende zaak. In 2011 is dit tarief verlaagd naar 2% voor de aankoop van woningen. Alleen is het begrip woning in de wet niet omschreven. Uit de wetsgeschiedenis heeft de Hoge Raad opgemaakt dat het de bedoeling van de wetgever was de verlaagde overdrachtsbelasting te laten gelden voor bouwwerken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.

Wanneer de aard van een bouwwerk ondanks de definitie van de Hoge Raad toch niet geheel duidelijk is, kunnen ook eisen of beperkingen die publiekrechtelijke voorschriften leggen op het (gebruik van het) bouwwerk een rol spelen.

Uitspraken

    ECLI:NL:HR:2017:290
    ECLI:NL:HR:2017:291
    ECLI:NL:HR:2017:294
    ECLI:NL:HR:2017:295

 Bron: Rechtspraak.nl

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 27/02/2017 11:45.17