DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Autobrand na onverzekerde diefstal, verzekeraar moet toch betalen

Nalatigheid kan ervoor zorgen dat de schade van een gestolen auto niet wordt uitgekeerd. Maar als de auto vervolgens uitgebrand wordt teruggevonden ontslaat dat de verzekeraar alsnog niet van zijn plicht om de schade aan het voertuig te vergoeden. Op basis van deze redenering moet Delta Lloyd wat de rechtbank Limburg betreft € 12.750 plus rente betalen aan de boer die dit overkwam.

De man in kwestie had in juni 2015 op een middag zijn auto geparkeerd nabij zijn akker en daarbij bewust de sleutels in de wagen achtergelaten zodat hij deze niet tijdens het werk zou verliezen. Een week later wordt de auto uitgebrand teruggevonden, waarbij de taxateur vaststelt dat de dagwaarde van de auto € 12.500 bedraagt.
De akkerbouwer klopt bij volmachtbedrijf Summa aan, maar Delta Lloyd en de vijf andere risicodragers op de autopolis weigeren over de brug te komen. Delta Lloyd wijst erop dat de verzekerde geen aanspraak kan maken op een vergoeding van de schade omdat hij zelf de sleutels in de niet afgesloten auto had laten zitten. Na de diefstal is volgens Delta Lloyd het verzekerd belang van de man weggevallen en is een vergoeding voor de brandschade niet meer aan de orde.

Wegvallen verzekerd belang

De rechtbank gaat in haar vonnis niet mee in deze redenatie. “Dat (het wegvallen van het verzekerd belang – red.) zou het geval kunnen zijn indien de verzekeraar na de diefstal de schade zou hebben uitgekeerd. Die   uitkering komt dan in de plaats van de auto. In dit geval echter is er niet uitgekeerd, zodat [eisende partij] nog steeds belang heeft bij de auto .  Het is immers niet uitgesloten dat de auto nog wordt teruggevonden, al dan niet met schade. In dat geval vertegenwoordigt de auto een zekere waarde voor de eigenaar, hetgeen het belang is.”

Oorzaak-gevolgrelatie

De rechter ziet ook de oorzaak-gevolgrelatie die Delta Lloyd legt niet. “Het is immers niet zo dat na diefstal van een auto per definitie brand volgt en daarmee een logisch gevolg is van een diefstal, ook al is die mogelijk geworden door eigen nalaten. Veel gestolen auto’s verdwijnen immers naar een buitenland of worden ‘omgekat’. Dat zijn feiten van algemene bekendheid.”

Bron: AMweb rechtbank Limburg Robert Paling

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 28/03/2017 10:28.01