DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

AEGON compenseert woekerpolissen: Uitbreiding Regeling Spaarbeleg, premie herberekend voor klanten met een Spaarbeurs/Spaarliftpolis

Voor klanten met een Spaarlift of SpaarliftFormule en voor klanten die vóór 1 oktober 1999 een Spaarbeurs afsloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisico-verzekering waar nodig (?) naar beneden bij. Deze verbetermaatregel is het sluitstuk van de Regeling Spaarbeleg 2014 en volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd.

Zes producten

Vanaf 1 september 2017 kunnen klanten met een beëindigd product zich aanmelden voor een herberekening van hun overlijdensrisicopremie als zij vóór 1 oktober 1999 een van de volgende producten afsloten: Aegon KinderSpaarBeurs, Aegon PensioenBeurs, Aegon SpaarBeurs, Aegon SpaarBeurs Hypotheek en voor alle klanten met een SpaarLift of SpaarLift Formule. Voor klanten met een nog lopend product of een na 1 april beëindigd product wordt de premie automatisch herberekend.

Pro actieve stappen

In juni 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over Koersplan. Die uitspraak ging over de premie voor de overlijdensrisicoverzekering in het Koersplan product. De uitspraak betrof alleen de deelnemers aangesloten bij Stichting Koersplandewegkwijt. Na de uitspraak kondigden wij aan actief te bekijken of ook voor niet-aangesloten deelnemers een compensatie op zijn plaats zou zijn. Daaruit volgde de Regeling Spaarbeleg 2014, voor Koersplan en tien andere producten van het voormalige Spaarbeleg. Aegon heeft ook een andere portefeuille met grotendeels vergelijkbare spaarkasproducten. Dit zijn de SpaarBeurs varianten en de SpaarLift varianten. Anders dan Koersplan kennen vrijwel al deze producten een stijgende risicopremie, waardoor hiervoor een andere berekeningsmethode moest worden uitgewerkt om tot eenzelfde tarief te komen.

Intensief overleg met Stichting Koersplandewegkwijt

Het nieuwe tarief is tot stand gekomen na intensief overleg met Stichting Koersplandewegkwijt die op ons verzoek als klankbord heeft gediend, net als bij de Regeling Spaarbeleg 2014. Een aantal onafhankelijke experts heeft de nieuwe overlijdensrisicopremie getoetst op de uitgangspunten van de Hoge Raad. Daarna heeft Aegon de premie in overleg met de Stichting nog verder aangescherpt. Nu de berekeningsmethode gereed is, kunnen dan ook de laatste “Koersplanachtige” polissen op de norm van de ‘redelijke premie’ worden gebracht.

Voordeel verschilt per klant

Of een klant voordeel heeft van deze extra regeling en, zo ja, hoeveel verschilt per persoon. Het wordt vooral bepaald door de leeftijd van de deelnemer op het moment van afsluiten, de duur van de verzekering, de hoogte van de inleg en van het jaar waarin het product is afgesloten. Klanten die gebruik maakten van eerdere verbetermaatregelen, hebben mogelijk al een premie die onder of op het ‘redelijk tarief’ ligt. Voor hen zal herberekening nu niet leiden tot extra compensatie.

Wilt u meer informatie?

Voor klanten met een van de bovengenoemde verzekeringen is meer informatie te lezen op www.aegon.nl/spaarbeurs-spaarlift. Hierop staat ook ons persbericht en de gezamenlijke verklaring met de Stichting. Klanten van wie het product nog liep op 1 april 2016 krijgen automatisch bericht over de uitwerking van deze regeling voor hun persoonlijke situatie.
Klanten met een eerder beëindigd product kunnen zich vanaf 1 september 2017 aanmelden. Ze kunnen nu al wel op www.aegon.nl/spaarbeurs-spaarlift hun gegevens achterlaten. Zij ontvangen dan bericht van ons wanneer zij zich kunnen aanmelden op onze site.

Bron: AEGON VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 24/04/2017 10:54.36