DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Rob Goedhart: opheffen die AFM

Rob Goedhart heeft alsnog een officiële waarschuwing gekregen van de AFM. Goedhart, voorzitter van de Stichting Geldbelangen, heeft volgens de toezichthouder zonder vergunning bemiddeld in krediet bij zijn hulp aan klanten met een woekerkrediet bij Interbank. Ook heeft Goedhart zich in strijd met het provisiegebod rechtstreeks laten betalen door klanten met zo’n krediet.

In augustus vorig jaar ontspon zich een wekenlange discussie tussen Goedhart en de AFM, aangezwengeld door Goedhart, over diens rol bij de hulp aan mensen die een peperduur consumptief krediet bij Interbank hadden lopen. Dankzij een bemiddelende rol van Goedhart zette Interbank bij tientallen klanten doorlopende kredieten met rentepercentages tot wel 14% om in een goedkoper variant, vaak een persoonlijke lening. Voor de hulp rekende Goedhart € 25 bij inschrijving van de casus en € 225 bij een succesvolle omzetting van het krediet.

Zonder vergunning en provisie

Uit vrees voor eventuele gevoeligheden over zijn rol ging de voorzitter van de Stichting Geldbelangen het gesprek aan met de AFM. Na wat stellingnames over en weer was de toezichthouder er medio september 2016 definitief uit: Goedhart functioneerde met zijn hulp aan de Interbankklanten als kredietbemiddelaar terwijl hij daarvoor niet over de vereiste Wft- vergunning beschikte. Bovendien zou hij door het vragen van een vergoeding aan de Interbanklanten het provisiegebod bij consumptief krediet hebben overtreden.

Goedhart heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat hij niet bemiddeld heeft, onder meer omdat er niet werkelijk sprake zou zijn van een nieuwe leenovereenkomst. Zijn rol zou eerder te vergelijken zijn geweest met die van hulpverlener.

Geen bevoegd badmeester

Hoewel Goedhart al eerder aangaf zich te plooien naar de wensen van de toezichthouder, komt de AFM op basis van een officieel onderzoek alsnog met een straf: Goedhart komt er vanaf met een waarschuwing, maar is daar allerminst blij mee. “Ik zie het als volgt: Er ligt iemand in het water en dreigt te verdrinken. De politie (AFM) staat aan de kant en kijkt ernaar. Wij springen in het water en redden de drenkeling. De politie zegt: ‘Fijn dat u dat gedaan hebt. Maar de volgende keer niet meer doen, want u bent geen bevoegd badmeester’”

Verstrekkende gevolgen

Het is volgens Goedhart een uitspraak met verstrekkende gevolgen. “De uitspraak laat zien dat iedereen die mensen helpt om een consumptief krediet te verbeteren (advocaten, schuldhulpverleners, budgetcoaches) gevaar loopt om als bemiddelaar te worden gezien.” De voorzitter van de Stichting Geldbelangen vraagt zich vertwijfeld af ‘in wat voor land we leven’, “Toen de AFM er kwam was ik – als consumentenvertegenwoordiger – daar heel blij mee. Met mensen als Doctors van Leeuwen en Kockelkoren aan het roer ging er af en toe nog de knoet over. Nu lijkt de AFM mee op een speeltuin van juristen, die zich voorbereiden op een mooie baan in de financiële sector.”

Instituut opheffen

Goedhart vervolgt: “In alle dossiers waar wij ons in het belang van de consument mee bezig houden (woekerpolissen, keurslijfpensioenen en wurgkredieten) hebben wij de de AFM meer als tegenstander ervaren dan als mede-consumenten-belangenbehartiger. Als dit zo doorgaat, mogen ze wat mij betreft dat instituut opheffen.”

Bron: AM /  Robert Paling op 1 jun 2017

 Laatste update: 01/06/2017 12:28.59