DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Regeling rente aftrek restschuld hypotheek NIET verlengd na 31122017

Op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord dat de regeling met betrekking tot de renteaftrek over restschulden, die eindigt op 31 december 2017, niet wordt verlengd. Dit vanwege het herstel van de woningmarkt.

Dit betekent dat er na 31122017 voor nieuwe restschulddossiers geen fiscale aftrek meer zal zijn, de tot dan volgens de regels tot stand gekomen dossiers mogen hun termijn (15jr) uitlopen.


Bron: Overheid / MinFin

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 29/06/2017 11:54.05