DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Rechtsbijstandverzekering verstandiger dan losse module aan de autoverzekering

Autobezitters die voor rechtsbijstand verzekerd willen zijn in het verkeer, kunnen beter een echte rechtsbijstandverzekering afsluiten dan een aanvullende module verkeersdekking op de autoverzekering. Nu nog kiest 15% van alle Nederlanders voor die aanvullende dekking. Hiermee zijn ze echter niet optimaal verzekerd. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeringsmerk Lancyr.

Los product vaak goedkoper
Vaak wordt aangenomen dat een aanvullende dekking op de autoverzekering voordeliger is dan een losse rechtsbijstandverzekering. Meestal is juist het tegenovergestelde van toepassing, zo blijkt uit verschillende berekeningen. Daarnaast bieden de losse rechtsbijstandverzekeringen met verkeersdekking doorgaans een uitgebreidere dekking.

Aanvullende verkeersdekking autoverzekering zeer beperkt
De rechtsbijstandverzekering die men als aanvulling op de autoverzekering afsluit, dekt uitsluitend conflicten die te maken hebben met deelname aan het verkeer met de verzekerde auto. Met een echte rechtsbijstandverzekering -module verkeer- hebben consumenten recht op juridische hulp van de verzekeraar bij een conflict in het verkeer. Het gaat hierbij om iedere vorm van deelname aan het verkeer. Of er nu met de auto, bus, motor, brommer of als fietser of voetganger aan het verkeer wordt deelgenomen.

Dekking bij verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie
Een losse rechtsbijstandverzekering biedt tevens dekking bij conflicten over een motorrijtuig bij (ver)koop, (ver)huur, (uit)lenen, onderhoud, reparatie etcetera. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. ‘De ervaring leert dat veel mensen pas op onderzoek uitgaan als er daadwerkelijk schade is. "Wij roepen consumenten daarom op goed na te gaan welke risico’s zij willen verzekeren en welke verzekering daar het best op aansluit",, aldus Raoul Schansman, manager rechtsbijstandverzekeringen van Lancyr.

Voorwaarden en premies
Daarnaast verschillen per verzekeraar de polisvoorwaarden en premies van de rechtsbijstandverzekering. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van De Consumentenbond. ‘Het is zinvol om deze goed met elkaar te vergelijken’ concludeert Schansman.

Bron: EUFIN / Lancyr |

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 04/08/2017 11:34.56