DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor het ondoordacht eigenhandig doorvoeren van wijzigingen aan de hypotheek.


Want ook wat een ‘kleine aanpassing’ lijkt, kan op termijn grote nadelige gevolgen hebben.

VEH: "De Consumentenbond constateerde onlangs in een onderzoek dat de kosten die banken berekenen voor wijzigingen van de hypotheek uiteenlopen. Het verplicht inschakelen van een adviseur maakt een aanpassing flink duurder, maar is vaak wel verstandig.


"Voorbeelden waarbij de gevolgen van een hypotheekwijziging groot zijn: het op één naam zetten van de hypotheek bij (echt)scheiding, oversluiten naar een lagere rente, het verhogen van de hypotheek en het aanpassen van de hypotheekvorm. Een adviseur is in dit soort schijnbaar eenvoudige situaties vaak geen overbodige luxe.


"Bij extra aflossen, rentemiddeling en het vastzetten van variabele rentes zijn de gevolgen vaak nog wel zonder adviseur te overzien."


Eigen Huis vindt dat hypotheekklanten al bij aanvang beter geïnformeerd moeten worden over de kosten van veelvoorkomende wijzigingen aan de hypotheek. "Alleen dan kunnen zij er bij hun keuze rekening mee houden."

 

BRON: HBC / VEH 29 augustus 2017

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 30/08/2017 10:34.08