DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Onderlinge alimentatie soms toch aftrekbaar.

Bijdragen aan duurzaam gescheiden levende echtgenote aftrekbaar als onderhoudsverplichtingen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X de bedragen die hij aan zijn echtgenote heeft betaald, die duurzaam gescheiden van hem leeft, als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen kan aftrekken.

Belanghebbende, X, en zijn echtgenote leven duurzaam gescheiden. De echtgenote woont in Duitsland. X is in het jaar 2011 werkloos geraakt. Gelet op de gewijzigde financiële situatie spreken X en zijn echtgenote af dat de vaste maandelijkse bijdrage van € 200 per 1 juli 2011 niet meer zal worden betaald, maar dat betalingen worden gedaan voor zover de financiën van X dit toelaten.

X maakt in zijn aangifte ib/pvv 2014 aanspraak op persoonsgebonden aftrek wegens onderhoudsverplichtingen aan zijn echtgenote. Het betreft een bedrag van € 2.210, waarvan € 960 per bank aan de echtgenote is betaald en € 1.250 contant. De inspecteur accepteert alleen een bedrag van € 860 dat per bank is betaald als alimentatie. Volgens de inspecteur is er niet sprake van een juridisch afdwingbare verplichting. X gaat uiteindelijk in hoger beroep.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden blijft op grond van het familierecht een juridisch afdwingbare zorgverplichting bestaan nadat echtgenoten duurzaam gescheiden zijn gaan leven. Hoewel X in het jaar 2014 de minstverdienende partner was, gaat het hier slechts om een incident. In de overige jaren is X de meestverdienende partner. Volgens het hof is het geloofwaardig dat X zich in het jaar 2014 gedrongen moet hebben gevoeld om zijn echtgenote, die een gehoorprobleem heeft, te geven wat zij nodig had. X had dat jaar een uit het familierecht voortvloeiende verplichting jegens de echtgenote en voelde zich gedrongen haar te ondersteunen.

Volgens het hof is er sprake van een periodieke uitkering ondanks dat er sprake is van onregelmatige uitkeringen en verstrekkingen. Volgens het hof heeft X recht op aftrek voor een bedrag van € 2.210. Het hoger beroep van X is gegrond.

Bron:Taxlive Hof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.3

Wet inkomstenbelasting 2001 6.1

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 30/08/2017 10:47.34