DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Kleine pensioenen bundelen vanaf 2018 ?

 

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen vanaf volgend jaar kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren middels afkopen.
Klijnsma: ‘Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen.’

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het huidige kabinet wil de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 in laten gaan. Het is de bedoeling dat werknemers, en met name tijdelijke krachten, meer opbouwen en het geld zijn pensioenbestemming houdt.

Zie ook: Forse daling pensioenfondsen

Momenteel zijn er ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes, met bedragen onder de 466 euro (per jaar) in Nederland. Voornamelijk parttimers profiteren van de nieuwe wetgeving. Zij bouwen namelijk veel kleine pensioenpotjes op.

Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel verschillende pensioenpotjes op. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Pensioenuitvoerder besluiten vaak tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten.

Wijziging pensioenen in belang werknemer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ‘Dit zet echt zoden aan de dijk voor werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één beter pensioen. Dat is van grote waarde.’ Klijnsma benadrukt dat de wijzigingen in het belang van de werknemer zijn.

Bron: CMweb / overheid 30 augustus 2017

Documenten

Nader rapport wijziging Wet waardeoverdracht klein pensioen

Kamerstuk: Nader rapport | 30-08-2017

 Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 30-08-2017

Pensioenwet in beeld

Publicatie | 30-08-2017

 

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 31/08/2017 15:34.35