DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Dijsselbloem spoort BKR aan ‘pragmatischer’ te werken

Financiële planning 3833 0

De strengere schuldregistratie door het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt het voor mensen met kleine betalingsachterstanden uit het verleden vrijwel onmogelijk om nog een hypotheek te krijgen. SP-Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten stelden daarop een lijst van vragen aan de demissionair minister van Financiën. Dijsselbloem geeft in zijn antwoorden aan dat hij voor het einde van het jaar verwacht dat het BKR met een ‘pragmatische werkwijze’ komt waarbij onterechte registraties op een eenvoudige wijze kunnen worden verwijderd.

 

Het verwijderen van een schuldregistratie kan tot stand komen na een overleg tussen een klant en een financiële instantie, een rechterlijke uitspraak of een oordeel van de Geschillencommissie van het BKR. De SP-kamerleden vroegen daarom onder andere: “Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te beschermen tegen nieuwe schulden?”  In zijn antwoord op hun vraag geeft Dijsselbloem daarop aan: “Ik verwacht van het BKR dat zij voor het einde van het jaar tot een pragmatische werkwijze komt waarbij onterechte registraties (al dan niet op grond van een nieuwe belangenafweging) op een eenvoudige wijze (zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is), kunnen worden verwijderd zonder dat hierdoor de deur voor grootschalig misbruik wordt opengezet.” Hoe die ‘pragmatische werkwijze’ er uit moet komen te zien werd verder niet beantwoord.

Effecten negatieve registratie

NRC Handelsblad kwam onlangs met een verhaal over een gezin dat in 2014 een betalingsachterstand van € 350 opliep bij kledingbedrijf H & M. Weliswaar werd de achterstand begin 2015 ingelopen, maar toen de familie onlangs een huis wilde kopen, wierp de oude schuld bij de kledingwinkel toch een blokkade op bij het aanvragen van een hypotheek. ‘Tiel’ registreert immers vanaf  begin dit  jaar alle kredieten vanaf € 250, ook degene die in het verleden zijn verstrekt. Na aflossing blijft de negatieve registratie nog vijf jaar staan. Dit is voor veel banken een reden om geen hypotheek te verstrekken. Tien miljoen Nederlanders staan volgens het NRC  met kredieten geregistreerd, maar het BKR staat niet onder toezicht.

Opvragen eigen gegevens gratis

De Kamerleden wezen er ook op dat het aanvragen van de eigen gegevens bij BKR gratis zou moeten zijn. Dijsselbloem deelt hun mening: “Het aanvragen van de eigen gegevens bij het BKR kost een consument nu €4,95. Indien het overzicht wordt opgestuurd, komen hier nog verzend- & identificatiekosten (€ 12,70) bij. Ik deel de mening dat het opvragen van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn.” Het SP-duo vroeg ook om de €50 eigen bijdrage bij een procedure bij de eerdergenoemde Geschillencommissie op te heffen, maar daar voelt de minister niets voor: “Een consument die het niet eens is met een registratie kan de (onafhankelijke) geschillencommissie BKR verzoeken een uitspraak te doen. Voor deze procedure wordt een bijdrage van €50,- gevraagd. Indien de consument in het gelijk wordt gesteld, of indien de kredietverstrekker tussentijds akkoord gaat met het verzoek van de consument, wordt de bijdrage aan de consument gerestitueerd. Ik zie op dit moment onvoldoende aanleiding om het BKR te verzoeken de eigen bijdrage te verlagen.”

Ruzie

Daarnaast is er ook het verhaal rond Dynamiet Nederland en medewerkers van LVB Networks, dat de pr verzorgt voor het Bureau Krediet Registratie (BKR). De partijen ruziën over de domeinnaam dynamiet.nl. Die site waarschuwde voor “dure bemiddelaars” zoals Dynamiet, dat mensen helpt van kredietregistraties af te komen. Het BKR ligt met Dynamiet in de clinch. De LVB-medewerkers beheerden de website naar eigen zeggen op persoonlijke titel.

BRON: AM / Cindrea Limburg op 15 sep 2017 Laatste update: 18 sep 2017

 

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 19/09/2017 10:39.08