DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

ORV-eis vervalt in nieuwe NHG-normen

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de voorwaarden en normen bekend gemaakt die per 1 januari gaan gelden voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG. Een van de wijzigingen ten opzichte van dit jaar is het vervallen van de eis om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten voor het deel boven 80% van de woningwaarde. Eerder werd al bekend dat de kostengrens omhoog gaat.

Volgens het WEW zijn in de nieuwe voorwaarden nieuwe proposities opgenomen die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld. “Daardoor sluit NHG nog beter aan op klant- en marktwensen.” Bekend was al dat door de aanhoudende stijging van de huizenprijzen de kostengrens – die sinds vorig jaar is gebaseerd op de gemiddelde woningprijs – omhoog gaat van € 245.000 naar € 265.000. Wordt er geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen, dan is de kostengrens maximaal € 280.900. De borgtochtprovisie voor NHG blijft 1% van de lening.

Geen risicopolis boven 80%

Nu geldt nog de verplichting dat een overlijdensrisicoverzekering nodig is in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning. De dekking van de polis moet minimaal gelijk zijn aan de overschrijding van die 80%. Met ingang van 2018 komt die eis te vervallen. “Hiermee wordt voor kwetsbare doelgroepen een drempel weggenomen voor het afsluiten van NHG.”

Andere wijzigingen

Daarnaast wordt het volgend jaar mogelijk om een lening zonder NHG over te sluiten naar een lening met NHG. “Betere leningcondities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt.”
Bij het oversluiten van een NHG-lening sluit voortaan de borgtocht op de nieuwe lening aan bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Ook mogen geldverstrekkers volgend jaar opbouwproducten (spaar- of levenhypotheken) omzetten als dat leidt tot verbetering van de klantsituatie. Het WEW blijft borg staan voor restschulden, ondanks dat na dit jaar de hypotheekrenteaftrek voor de financiering van restschulden vervalt. “Hier is nog steeds veel behoefte aan.”

Geen overgangsregeling

Vorig jaar was er een overgangsregeling voor aanvragen uit het oude jaar die leidden tot een bindend aanbod in het nieuwe jaar. Dit jaar geldt geen overgangsregeling: aanvragen waarvoor in 2018 een bindend aanbod wordt gedaan, moeten ongeacht de aanvraagdatum voldoen normen voor 2018.

De wijzigingen worden verwerkt in de NHG-toetsen voor financiële dienstverleners. “Zodra duidelijk is wat de technische impact is, en per wanneer de toetsen aangepast zijn, informeren wij onze ketenpartners.”

Bron: AM Eerste publicatie door Rob van de Laar op 1 nov 2017

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 02/11/2017 16:44.24