DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Univé Schade erkende ten onrechte aansprakelijkheid

Verzekeraars hebben uit efficiency bij relatief kleine schades niet altijd zin om op uitgebreid onderzoek uit te gaan en wikkelen dan de schade af naar eigen goed dunken, en dat kan soms nadelig uitpakken! Kifid moest eeraan te pas komen om UNIVE de oren te poetsen in deze zaak.:

Univé Schade erkende ten onrechte aansprakelijkheid nadat een motorrijdende klant een burnout maakte tijdens een motorevent, die leidde tot een claim van ruim 1.250 euro van een andere motorrijder (uitspraak 2017-716).

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid): "Nu uit het beeldmateriaal en de verklaringen van beide partijen niet kan worden vastgesteld welke partij aansprakelijk is en Verzekeraar ook geen aanvullende stukken heeft overgelegd waaruit de toedracht van de schade kan worden opgemaakt komt de Commissie tot het oordeel dat Verzekeraar onvoldoende bewijs heeft geleverd van de door hem gestelde toedracht.

"Verzekeraar heeft de aansprakelijkheid van Consument niet mogen erkennen en had derhalve niet tot uitkering van de schade aan Wederpartij mogen overgaan. Tevens heeft Verzekeraar ten onrechte de premie verhoogd en de no-claim korting en de bonus/malus van Consument gewijzigd. Verzekeraar dient dit met terugwerkende kracht te herstellen."

De Commissie verder: "Verzekeraar heeft, in strijd met artikel 7:933 lid 2 Burgerlijk Wetboek en Artikel 1 lid 3 Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst, Consument niet schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn besluit. Verzekeraar heeft Consument immers alleen per e-mail bericht over het genomen besluit. Daarbij heeft Verzekeraar nagelaten de getuigenverklaringen en het beeldmateriaal te overleggen."

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/.../2017/uitspraak_2017-716.pdf

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 17/11/2017 13:45.21