DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Schadevergoeding 100% na val van paard


Je hebt een paard dat je door een paar kinderen laat verzorgen. Ze mogen hier af en toe ook op rijden. Maar hoe zit het als een kind van je paard valt en hierdoor letsel oploopt? Ben jij als bezitter aansprakelijk voor deze letselschade? En als dit zo is, word je dan volledig aansprakelijk gesteld of maar voor een gedeelte? Lees hier hoe de rechter oordeelde in een zaak waarin een kind zwaar letsel opliep.

De feiten
In de middag van 30 december 2012 zijn 3 jonge kinderen gaan paardrijden. De bezitter van het paard was overeengekomen met de moeder van twee van de kinderen, dat zij het paard mochten verzorgen en berijden. De bezitter koppelde hier echter enkele voorwaarden aan, een van deze voorwaarden was dat de kinderen niet zonder begeleiding en/of toestemming van de bezitter het paard mochten berijden. Deze twee kinderen besloten om een derde kind mee te nemen. De kinderen waren 13 en 11 jaar oud. Toen het derde kind het paard bereed schrok het van het verkeer. Hierdoor wierp het paard het kind van zich af. Het kind heeft hier zeer ernstig letsel aan overgehouden, waaronder hersenletsel waardoor ze nu rolstoelgebonden is.

Wat eiste het slachtoffer?
Het slachtoffer stelde de bezitter van het paard aansprakelijk voor de geleden schade. De bezitter was verzekerd bij Univé, zodat Univé als aansprakelijkheidsverzekeraar werd aangesproken. Univé stelde voor om de schade voor 70% te vergoeden. Het slachtoffer ging hier echter niet mee akkoord en eiste voor 100% de volledige aansprakelijkheid van de bezitter van het paard.

Hoe oordeelde de rechter?
Het uitgangspunt van de rechter was dat beide partijen voor een even groot deel aansprakelijk zijn en ze dus in principe ieder 50% moeten betalen. Het derde kind kende namelijk de risico’s die verbonden zijn aan het paardrijden met een onbekend paard. 

Vervolgens houdt de rechter rekening met de ernstige gevolgen voor het kind bij het ongeluk. Deze gevolgen zijn voor het kind veel zwaarder dan voor de bezitter van het paard. Naar ‘maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ voert de rechter een correctie door in het voordeel van het kind en verhoogt de aansprakelijkheid van de bezitter naar 70%. 

Hierna oordeelt de rechter dat de bezitter van het paard een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De bezitter heeft door deze bijzonder gevaarzettende situatie, het laten rijden van een kind op een paard zonder zijn toezicht, in het leven te roepen een ernstig verwijtbare fout gemaakt, ook al was dit niet zijn bedoeling. Daarnaast kan men er niet van uitgaan dat de voorwaarden die aan de andere 2 kinderen gesteld waren ook zouden gelden voor het derde kind. Hierdoor verhoogt de rechter de vergoedingsplicht van de bezitter van het paard naar 90%. 

Ten slotte is er ook het feit dat de bezitter van het paard verzekerd is voor dit soort ongevallen. Hij was namelijk verzekerd bij Univé. De rechter oordeelde daarom dat hij ook voor de overgebleven 10% aansprakelijk gesteld kan worden. De gedachtegang hierachter was dat de bezitter niet zelf de schade hoeft te dragen maar hiervoor dus verzekerd was.

Volledig aansprakelijk door ‘redelijkheid en billijkheid’
De bezitter van het paard werd dus voor de volle 100% aansprakelijk gesteld. In principe  ging de rechter uit van het feit dat ieder zijn eigen schade draagt, maar door de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid is de bezitter alsnog volledig aansprakelijk gesteld. 

Gaat dit altijd zo?
Door de wet is bepaald dat de bezitter van een paard in beginsel voor 100% aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Tenzij de bezitter zich kan beroepen op eigen schuld van het slachtoffer. Dit eigen schuld-verweer heeft dus niet altijd kans van slagen…. De rechter zal in iedere zaak de omstandigheden van het geval apart bekijken om hierover te kunnen oordelen. 

Dus stelt de verzekeraar dat je slechts recht hebt op 50% van de schade? Of moet je als bezitter de volle 100% van de zaak vergoeden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een jurist!

Bron: hellolaw / Geoffrey Ceunen

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 13/12/2017 09:57.08