DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

AANSPRAKELIJK of Ongelukkige samenloop van omstandigheden?


De Verenigde Staten is het boegbeeld van bizarre rechtszaken en miljoenenclaims die betrekking hebben op letselschade. Een vrouw die McDonald's aanklaagt omdat ze zich verbrandde aan te hete koffie bijvoorbeeld. Dit soort zaken zijn natuurlijk absurd. Maar ook in Nederland zijn er mensen naar de rechter gestapt om schadevergoeding te eisen nadat ze letselschade hadden opgelopen. Helaas lukt het hier niet altijd om een schadevergoeding te krijgen en hebben mensen uiteindelijk nul op het rekest gekregen. De rechter noemt deze zaken ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden (osvo)’. Wanneer is dit van toepassing? In deze blog worden drie uitspraken behandeld waarin er door de rechter werd gesproken over een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Zwiepende tak
Op een herfstdag in september maken vier vrienden samen een boswandeling. Een van de jongens geeft een trap tegen een tak. Deze tak belandt in het oog van een vriend die door deze gebeurtenis een oog moet missen. De Hoge Raad komt in dit arrest met een rechtsregel die uitlegt wanneer er  recht is op schadevergoeding en wanneer er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Om schadevergoeding te kunnen eisen moet er een onrechtmatige daad gepleegd zijn. Of daar in het geval van de zwiepende tak sprake van is, is maar de vraag. 

De Hoge Raad geeft de volgende regel: gedrag dat gevaar veroorzaakt is alleen onrechtmatig als de kans op een ongeval daardoor zo groot is, dat de dader zich van dat gedrag had moeten onthouden. De kans op een ongeval als gevolg van bepaald gedrag bepaalt dus of er sprake is van een onrechtmatige daad en of diegene dit dus niet had mogen doen.

De vraag is vervolgens of de jongen, met het trappen tegen de tak, meer risico heeft genomen dan verantwoord was. De kans dat er een ernstig ongeluk gebeurt als een van de jongens een trap geeft tegen een tak is zodanig klein, dat de jongen dit niet had kunnen voorzien. Met andere woorden, hij hoefde zich niet te onthouden van dit gedrag (het trappen tegen de tak). In dit geval was er geen sprake van een onrechtmatige daad, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De jongen was dus niet aansprakelijk voor de schade van zijn vriend.

Onderuit bij de bushalte
Bij een bushalte staat een moeder, mevrouw De Bey, afscheid te nemen van haar dochter. Mevrouw De Bey staat naast de bus en blokkeert daarbij de ingang. Mevrouw Guyt, een vrouw die in wil stappen, maakt een opmerking hierover. Mevrouw De Bey verontschuldigt zich en stapt, zonder te kijken, achteruit en stoot mevrouw de Guyt aan. Mevrouw Guyt valt daardoor en breekt haar heup. Nu is ook hier weer de vraag: is het zomaar achteruit stappen bij een bushalte te beschouwen als het nemen van meer risico dan verantwoord is? Ook hier heeft de rechter geoordeeld dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De enkele mogelijkheid dat er een ongeluk zou kunnen gebeuren brengt niet met zich mee dat de handeling van mevrouw De Bey onrechtmatig is. 

Verhuizende zusjes
Tijdens het verhuizen sjouwen twee zusjes een kast uit de berging naar de woning op de tweede verdieping. Tijdens het traplopen maakt het ene zusje een onverwachte beweging waardoor de arm van het andere zusje bekneld raakt tussen de muur en de kast. Door deze gebeurtenis is haar arm zodanig verbrijzeld dat ze een gedeelte van haar arm moet laten amputeren. De rechtbank wijst de vordering in zijn geheel toe. Het hof alleen voor 50%, omdat het hof oordeelt dat beide zusjes schuld hebben aan de schade. De Hoge Raad gaat hier niet in mee. Ook in dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat de enkele mogelijkheid op een ongeval niet leidt tot onrechtmatig handelen. Dit is alleen onrechtmatig als de waarschijnlijkheid op een ongeval zodanig groot is dat de dader zich zou moeten onthouden van dit gedrag. 

Ongeluk zit in een klein hoekje
Deze arresten van de Hoge Raad laten zien dat je dus zeker niet altijd je schade vergoed kunt krijgen als iemand schade veroorzaakt bij jou. Er moet altijd sprake zijn van een onrechtmatige daad. En soms zit een ongeluk gewoon in een klein hoekje. 

BRON: Hellolaw Geschreven door Nisrine Lkoundi 
VerbijsterendAdvies.nl


Heb jij te maken met letselschade?
Heb je vragen over letselschade of over aansprakelijkheid, dan kun je contact opnemen met onze Hellolaw juristen. Wij zijn bereikbaarheid via de telefoon (088 1411 011), WhatsApp (06 40 81 22 14) en sociale media. Op maandag t/m donderdag staan we je van 08.00 tot 20.00 uur te woord, op vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. Laatste update: 03/01/2018 10:06.04