DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd

Vrijwel alle huizenbezitters staan positief tegenover woningisolatie. Driekwart van hen wil zelf energie opwekken met zonnepanelen. Dit om te besparen op energiekosten en het wooncomfort te verbeteren. Maar een sterk groeiende groep (52%) doet dit ook voor het milieu. Dat blijkt uit onderzoek dat GfK in opdracht van de Volksbank, moeder van de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS, hield onder ruim 1.100 respondenten.

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in hoeverre huizenbezitters open staan voor het verduurzamen van hun woning. De respondenten geven aan bewust om te gaan met hun energieverbruik. Ze zetten de thermostaat lager als er niemand thuis en zetten apparaten uit als deze niet worden gebruikt. Zeven op de tien huizenbezitters heeft al energiebesparende aanpassingen aan hun woning gedaan en een stijgend aantal is dit van plan. Vaak plaatste men isolerend glas of een HR-ketel. Dit om te besparen op energiekosten en het wooncomfort te verbeteren. Maar een sterk groeiende groep doet dit ook omdat het goed is voor het milieu (van 33% in 2015 tot 52% in 2017).

Woningisolatie en zonnepanelen

Vrijwel alle huizenbezitters staan positief tegenover woningisolatie en driekwart van hen staat ook positief tegenover zonnepanelen. Wel denkt men dat deze maatregelen vrij kostbaar zijn. En juist een gebrek aan geld vormt de grootste belemmering voor aanpassingen aan de woning. Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank: “Drie van de vier woningen zijn niet goed geïsoleerd en er is nog ruimte voor 145 miljoen zonnepanelen. Als we dit benutten, dan kunnen we 40% van onze elektriciteit uit de zon halen. Kansen genoeg dus om verder te verduurzamen. Wij zien het als onze rol om klanten hun positieve houding ten aanzien van verduurzaming ook echt om te laten zetten in daden.”

CO2 uitstoot Volksbank door hypotheken

De Volksbank streeft naar een klimaatneutrale balans in 2030. Circa 82% van de aan de bankbalans gerelateerde CO2-uitstoot heeft volgens de Volksbank te maken met de hypothekenportefeuille.  Oostendorp: “Door klanten te stimuleren hun woning te verduurzamen, dragen de merken van de Volksbank actief bij aan een reductie van de CO2-uitstoot in Nederland.”

BRON: AM / Robert Paling op 25 jan 2018Laatste update: 26/01/2018 09:54.15