DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Besparing op notariskosten

Voortaan trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Mensen die toch in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, hoeven straks niet meer naar de notaris voor die huwelijkse voorwaarden. Zij kunnen voortaan volstaan met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De maatregel geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister (voor Rechtsbescherming) voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel, dat voortvloeit uit het regeerakkoord, heeft te maken met een wijziging die op 1 januari van dit jaar 2018 is ingegaan. Voortaan trouwen mensen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat zij niet meer alle bezittingen en schulden delen die zij voor en tijdens hun huwelijk verkrijgen. Huwelijkspartners die daarvan willen afwijken en wèl alles met elkaar willen delen, moeten nu naar de notaris om dat in huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen. Dat is ingewikkelder en er zijn kosten aan verbonden. Met het wetsvoorstel komt het kabinet deze mensen tegemoet, door de procedure te vereenvoudigen en de notariskosten te schrappen.

Procedure

De verklaring kan tot uiterlijk één werkdag voor het huwelijk worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen. Dit kan zowel digitaal als op papier. Er komt een modelverklaring voor mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Minister Dekker vindt dit belangrijk met het oog op de rechtszekerheid. Zo’n registratie is duidelijk en zorgt voor een betere uitvoering. De modelverklaringen worden afgestemd met de KNB en de NVvB.


Bron: MinFin 26022018 / Rijksoverheid

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 26/02/2018 11:52.12